کلاس آشپزی در تهران
آموزشگاه آشپزی و شیرینی پزی
تور آنتالیا
ویزای تایوان
خدمات VFS
تور کانادا
خرید توتون پیپ
مرکز خرید پیپ در تهران
خرید بک لینک
بررسي تأثير رويكرد ساختارگرا و نقش گرا بر مهارت صحبت كردن در بين زبان آموزان ايراني تحقيقات و پژوهش
درباره من
موضوعات
موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
عضویت در سایت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی:
ورود اعضا
    نام کاربری:
    پسورد:
عضویت در خبرنامه
    عضویت لغو عضویت
نويسنده :م
تاريخ: ۱۴ دى ۱۳۹۸ ساعت: ۰۱:۴۵:۵۹

بررسي تأثير رويكرد ساختارگرا و نقش گرا بر مهارت صحبت كردن در بين زبان آموزان ايراني

بررسي تأثير رويكرد ساختارگرا و نقش گرا بر مهارت صحبت كردن در بين زبان آموزان ايراني


مشخصات فايل

تعداد صفحات 170
حجم 1 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي علوم انساني


توضيحات كامل

بررسي تأثير رويكرد ساختارگرا و نقش گرا بر مهارت صحبت كردن در بين زبان آموزان ايراني

 

چكيده:

اين پايان نامه سعي در بررسي تاثير دو رويكرد ساختارگرايان و نقش گرايان بر روي مهارت صحبت كردن دانش آموزان با محدوديت سني 14- 15 - 16ساله شده است. براي انجام اين موضوع يك مطالعه ي كيفي روي دو گروه از دانش آموزان به تعداد صد نفر متشكل از گروه كنترل و آزمايش در موسسه تودي (Today) اردبيل كه به صورت اتفاقي انتخاب شده بودند انجام گرفت. فعاليت هاي ارتباطي مختلفي كه در روش كاربردي مطرح است با گروه آزمايش بكار برده شد. در حاليكه گروه ساختارگرايان در معرض آموزش غيرارتباطي يعني بر حسب روشهاي ساختارگرايي از جمله شنيداري[ - گفتاري قرار گرفتند. قبل از شروع هر نوع آموزش به هر دو گروه يك پيش آزمون جهت اطمينان از وضعيت اوليه آن ها در مورد متغيري كه قرار است مورد سنجش قرار بگيرد ارائه شد و در نهايت يك پس آزمون جهت بررسي نتيجه ي آموزش بعد از ارائه ي درمان به گروه آزمايش و ارائه ي دارونما به گروه كنترل به عمل آورده شد.

در حاليكه دو گروه در مرحله ي پيش آزمون معدل تقريباً يكساني داشتند در مرحله ي پس آزمون گروهي كه به روش كاربردي آموزش ديده بود معدل بالايي نسبت به گروه كنترل (ساختارگرايان) داشتند. اين مطالعه نشان داد كه روش ارتباطي (CA) تاثير بيشتري روي مهارت صحبت كردن دانش آموزان دارد.

 

 


فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                    صفحه

 

فصل اول: كليات

 

1-1 مقدمه............................................................................................................................ 2

 

1-2 بيان مسئله...................................................................................................................... 3

 

1-3 فرضيه تحقيق................................................................................................................. 4

 

1-4 اهداف و اهميت تحقيق................................................................................................... 4

 

1-5 تحديد و محدوديت تحقيق............................................................................................. 4

 

1-6 اصطلاحات كليدي.......................................................................................................... 7

 

1-6-1 ساختارگرا.................................................................................................... 7

 

1-6-2 برنامه درسي ساختاري.................................................................................. 7

 

1-6-3 نمونه دادن / سرمشق دادن............................................................................. 7

 

1-6-4 مصاحبه مهارت گفتاري................................................................................. 8

 

1-6-5 رويكرد انسان گرايانه.................................................................................... 8

 

1-6-6 رويكرد تركيبي............................................................................................. 8

 

1-6-7- رويكرد تجزيه اي....................................................................................... 9

 

1-6-8 رويكرد ارتباطي........................................................................................... 9

 

1-6-9 مهارت صحبت كردن.................................................................................... 9

 

1-6-10 رويكرد سنتي............................................................................................. 9

 

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تاريخي تحقيق

 

2-1 مقدمه........................................................................................................................... 12

 

2-2 نگاه به زبان قبل از ساختارگرايان (نگرش سنتي به زبان).................................................... 13

 

2-2-1 صورت و معني قبل از ساختارگرايان............................................................. 14

 

2-2-2 عدد دستور ي............................................................................................. 15

 

2-2-3 جنسيت دستور ي........................................................................................ 15

 

2-2-4 زمان دستور ي و غيردستور ي...................................................................... 15

 

2-2-5 ابديت دستور ي و اهميت زبان نوشتاري........................................................ 15

 

2-2-6 الگوگيري از مقولات زبان خارجي براي تدوين زبان مقصد............................. 16

 

2-2-7 آميزش دستور در زماني و هم زماني.............................................................. 16

 

2-2-8 اجزاء كلام قبل از ساختارگرايان.................................................................... 17

 

2-3 ساختارگرايان به زبان چگونه نگاه مي كردند؟................................................................... 17

 

2-3-1 ساختارگرايان و مهارت صحبت كردن........................................................... 18

 

2-3-2 ساختارگرايان و هم زماني و در زماني........................................................... 18

 

2-3-3 ساختارگرايان و شبكيه زبان.......................................................................... 19

 

2-3-4 ساختارگرايان هم نشيني و جانشيني.............................................................. 19

 

2-3-5 ساختارگرايان و جنبه فيزيك زبان................................................................. 20

 

2-3-6 ساختارگرايان و معني................................................................................... 20

 

2-4 روش بررسي و يا تحليل دوگانه از ديدگاه ساختارگرايان................................................... 21

 

2-5 سازهاي پياپي در ساختارگرايان....................................................................................... 24

 

2-6 نارسائي تجربه سازه در ساختارگرايان.............................................................................. 25

 

2-7 نگاه به زبان قبل از سوسور............................................................................................. 27

 

2-8 تحولات ساختارگرايي بعد از سوسور............................................................................... 28

 

2-9 ساختارگرايان (توصيف گرايان)....................................................................................... 33

 

2-10 انقلاب جديد نگاه به زبان بعد از ساختارگرايان (رويكرد زايشي و چامسكي).................... 37

 

2-11 نگاه نقش گرايان به زبان............................................................................................... 45

 

2-12 نقش گرايان و گونه هاي كاربردي يا سياق سخن............................................................ 48

 

2-12-1 رسمي...................................................................................................... 48

 

2-12-2 مشروتي، صحبت يا گفتگو كردن با گروه كوچك ناشناس و غريبه................. 49

 

2-12-3 سبك تصادفي........................................................................................... 49

 

2-12-4 سبك صميمانه........................................................................................... 49

 

2-12-5 سبك بسيار خشك.................................................................................... 50

 

2-12-6 سبك دست پا شكسته................................................................................ 50

 

2-13 نقش گرايان و توانش ارتباطي....................................................................................... 50

 

2-13-1 توانش كلامي كه گاه جزئي از توانش اجتماعي- زباني به حساب مي آيد يعني

 

دانش چگونگي آغاز كردن و تمام كردن به مكالمه..................................................... 51

 

2-13-2 توانش اجتماعي زبان................................................................................. 51

 

2-13-3 توانش دستور ي........................................................................................ 51

 

2-13-4 توانش جبراني يا راهبردي.......................................................................... 51

 

2-14 نگاه به زبان در ايران.................................................................................................... 52

 

2-15 نگاه به يادگيري وا نسان............................................................................................... 54

 

2-15-1 نگاه به يادگيري و انسان قبل از ساختارگرايان.............................................. 54

 

2-15-2 يادگيري از ديدگاه ساختارگرايان................................................................. 55

 

2-15-3 يادگيري و روان شناسي شناختي................................................................. 57

 

2-15-3-1 حافظه حسي.................................................................................. 57

 

2-15-3-2 حافظه كوتاه مدت.......................................................................... 58

 

2-15-3-3 حافظه بلند مدت............................................................................ 58

 

2-15-3-4 راهبردهاي شناختي......................................................................... 61

 

2-15-3-5 راهبردهاي فراشناختي..................................................................... 62

 

2-15-3-6 رده بندي كردن.............................................................................. 62

 

2-15-3-7 يادگيري معنادار و طوطي وار.......................................................... 63

 

2-15-3-8 دانش عملي يا عملياتي و دانش خبري............................................. 63

 

2-15-3-9 پردازش نزولي............................................................................... 64

 

2-15-3-10 پردازش صعودي.......................................................................... 64

 

2-15-3-11 يادگيري پياپي و پردازش موازي.................................................... 65

 

2-15-3-12 يادگيري استنتاجي و يادگيري استقرايي........................................... 65

 

2-15-4 نگاه به يادگيري – رويكرد انسان گرايانه...................................................... 66

 

2-16 متغيرهاي مربوط به يادگيرنده........................................................................................ 69

 

2-16-1 سن.......................................................................................................... 69

 

2-16-2 جنس....................................................................................................... 69

 

2-16-3 متغير شناختي............................................................................................ 70

 

2-16-4 روش شناختي........................................................................................... 70

 

2-16-4-1 وابسته به ميدان و ناوابسته به ميدان.......................................................... 71

 

2-16-4-2 سازش كننده و غيرسازش....................................................................... 71

 

2-16-4-3 جزئي نگر و كلي نگر............................................................................ 71

 

2-16-4-4 توانايي ذاتي و استعداد........................................................................... 72

 

2-16-5 راهبردهاي يادگيري................................................................................... 72

 

2-16-6 متغير عاطفي ............................................................................................ 73

 

2-16-7 متغير اجتماعي و فرهنگي........................................................................... 75

 

2-17 روش آموزشي با ديدگاه زبان شناسي ساختارگرايان........................................................ 76

 

2-17-1 رويكرد ................................................................................................... 78

 

2-17-2 نظريه يادگيري ......................................................................................... 81

 

2-17-3 طرح درسي.............................................................................................. 84

 

2-17-4 اهداف ..................................................................................................... 84

 

2-17-5 برنامه درسي............................................................................................. 85

 

2-17-6 انواع فعاليت هاي يادگيري و تدريسي......................................................... 87

 

2-17-7 نقش زبان آموز.......................................................................................... 91

 

2-17-8 نقش معلم................................................................................................. 92

 

2-17-9 نقش مطالب آموزشي................................................................................. 93

 

2-17-10 رويه....................................................................................................... 94

 

2-18 روش آموزشي پيش نقش گرايان................................................................................... 97

 

2-19 رويكرد ارتباطي.......................................................................................................... 101

 

2-19-1 كلاس هاي ارتباطي.................................................................................. 103

 

2-19-2 مواد درسي ............................................................................................. 103

 

2-19-3دانش آموز................................................................................................ 104

 

2-19-4 معلم........................................................................................................ 105

 

2-19-5 مهارت شنيدن.......................................................................................... 106

 

2-19-6 مهارت سخن گفتن و آموزش زبان به صورت كاربردي................................ 109

 

2-19-7 مهارت خواندن و آموزش زبان بصورت كاربردي........................................ 112

 

2-19-8 مهارت نوشتن و آموزش زبان بصورت كابردي............................................ 113

 

2-20 پيشينه تحقيق در مورد رويكرد نقش گرايان و ساختار گرايان.......................................... 115

 

فصل سوم: روش

 

3-1 مقدمه.......................................................................................................................... 120

 

3-2 نوع تحقيق................................................................................................................... 120

 

3-3 روش تحقيق................................................................................................................ 121

 

3-4 واحد تحليل................................................................................................................. 123

 

3-5 جامع آماري................................................................................................................. 124

 

3-6 تعيين حجم نمونه......................................................................................................... 124

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته ها در جدول

 

4-1 مقدمه.......................................................................................................................... 126

 

4-2 تجزيه و تحليل داده ها در جدول................................................................................... 126

 

4-3 طرح مسأله و طرح فرضيه هاي پژوهش و جمع بندي...................................................... 126

 

فصل پنجم: نتيجه گيري

 

5-1 مقدمه.......................................................................................................................... 137

 

5-2 نتيجه........................................................................................................................... 137

 

5-3 پيشنهادات عملي.......................................................................................................... 138

 

5-4 پيشنهادات علمي.......................................................................................................... 139

 

منابع................................................................................................................................... 140

 توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

نظرات (0)
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]
تاریخ امروز
پیوندهای روزانه
    لينكي ثبت نشده است
ابزارک هاي وبلاگ