تور آنتالیا
ویزای تایوان
خدمات VFS
تور کانادا
خرید توتون پیپ
مرکز خرید پیپ در تهران
خرید بک لینک
مقايسه نقش ابعاد سرشت و منش و شيوه هاي فرزند پروري والدين در افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار تحقيقات و پژوهش
درباره من
موضوعات
موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
عضویت در سایت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی:
ورود اعضا
    نام کاربری:
    پسورد:
عضویت در خبرنامه
    عضویت لغو عضویت
نويسنده :م
تاريخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۲۲:۰۴

مقايسه نقش ابعاد سرشت و منش و شيوه هاي فرزند پروري والدين در افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار

مقايسه نقش ابعاد سرشت و منش و شيوه هاي فرزند پروري والدين در افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار

فرمت فايل : doc

حجم : 4789

صفحات : 112

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

 پايان نامه كارشناسي

مقايسه نقش ابعاد سرشت و منش و شيوه هاي فرزند پروري والدين در افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار

 

*ضميمه پروپوزال مقايسه نقش ابعاد سرشت و منش و شيوه هاي فرزند پروري والدين در افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار در 11 صفحه

*ضميمه پاور پوينت مقايسه نقش ابعاد سرشت و منش و شيوه هاي فرزند پروري والدين در افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار در 47 اسلايد

 

چكيده

هدف از پژوهش حاضر مقايسه نقش ابعاد سرشت و منش و شيوه هاي فرزند پروري والدين در افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار است روش اين تحقيق،توصيفي از نوع پس رويدادي وعلي مقايسه اي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار درسال92 درشهرستان اردبيل مي باشد. نمونه پژوهش تعداد 60 نفر (30 نفر از قربانيان همسر آزار و 30 نفر از افراد همسر آزار) و به روش تصادفي ساده انتخاب شد .  ابزار اين پژوهش پرسشنامه سرشت و منش كلونينجر و مقياس فرزند پروري دروزوتي من بود براي بررسي فرضيه ها از نرم افزار SPSS و تحليل واريانس چند راهه استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان داد كه از بين ابعاد سرشت مولفه هاي نوجويي، آسيب پرهيزي، پاداش، پشتكار، و از بين ابعاد منش همكاري، خود راهبردي و خود افرازي در بين افراد قرباني همسر آزار بالاتر از افراد همسر آزار بوده و همچنين طبق نتايج افرادي كه همسر آزار هستند بيشتر شيوه فرزند پروري سلطه گر داشتند. بر اساس يافته هاي پژوهش حاضر مي توان نتيجه گرفت ابعاد سرشت و منش و همچنين شيوه هاي فرزند پروري در قربانيان همسر آزار و افراد همسر آزار امتفاوت است .

كلمات كليدي : شيوه هاي فرزند پروري- سرشت – منش – همسر آزار – قربانيان همسر آزار

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : كليات پژوهش

مقدمه 3

بيان مسئله 5

اهميت وضرورت  پژوهش 8

اهداف پژوهش 9

هدف كلي 9

اهداف جزئي 9

فرضيه ها: 10

تعريف نظري وعملياتي متغيرها 11

فصل دوم : ادبيات و پيشينه پژوهش

ادبيات و پيشينه پژوهش 13

مقدمه 14

تعريف همسرآزاري 14

ميزان شيوع همسرآزاري 14

شيوع همسرآزاري در كشور 14

علل همسر آزاري 15

عوارض رواني و پيامدهاي مخرب همسر آزاري 16

ديدگاه اسلام از خشونت گرايي نسبت به زنان 17

عملكرد مراجع قانوني 17

خشونت عليه مرد 18

ويژگي ها و توصيف هاي باليني همسرآزاري 18

ويژگي هاي رفتاري مرداني كه همسران خود را آزار مي دهند 19

آسيب‌اجتماعي پنهان 19

رابطه مستقيم با كم‌سوادي 20

عوامل به وجود آورنده ي پديده ي همسرآزاري 21

خانواده 21

فرزند پروري 22

تاريخچه شيوه هاي فرزند پروري 25

نظريه هاي شيوه هاي فرزندپروري 26

نظريه اريكسون 26

نظريه آدلر 28

ابعاد شيوه هاي فرزندپروري 28

بعد گرم بودن والدين 28

بعد كنترل 29

جنبه هاي منفي والدين 30

پيامدهاي شيوه هاي فرزندپروري 31

شيوه هاي فرزند پروري 34

روش فرزند پروري استبدادي 34

روش فرزند پروري مقتدرانه (دموكراتيك) 36

روش فرزند پروري سهل گير 37

روش فرزندپروري بي اعتنا يابي مسئوليت 38

ابعاد سرشت و منش 39

مفهوم شخصيت، تعاريف و گسـتره آن 39

عوامل بوجود آورنده شخصيت 40

ديدگاه هايي درباره شخصيت 42

ديدگاه روانكاوي 42

ديدگاه پديدار شناختي 43

ديدگاه يادگيري يا رويكرد رفتاري 43

ديدگاه گرايشي 44

ديدگاه پردازش اطلاعات 44

نظريه هاي سنخ شناسي(تيپ شناسي) 44

انسان گرايي 45

نظريه هاي يادگيري اجتماعي 45

نظريه هاي الگوي فرهنگي 46

نظريه هاي صفات 46

نظريه كتل 47

نظريه رابرت كلونينجر 49

ابعاد سرشتي 51

ابعاد منش 53

پيشينه پژوهش 54

جمع بندي از پيشينه پژوهش 58

فصل سوم : روش پژوهش

روش پژوهش 61

جامعه آماري 61

حجم نمونه و روش نمونه گيري 61

روش جمع آوري داده ها 61

ابزارگرد آوري اطلاعات 62

پرسشنامه سرشت , منش 62

مقياس فرزند پروري 62

روش تجزيه و تحليل داده ها 63

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه 65

الف-ويژگي هاي جمعيت شناختي 65

ب-يافته هاي توصيفي 68

ج-يافته هاي استنباطي 70

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

بحث و نتيجه گيري 77

محدوديت هاي پژوهش 81

پيشنهادهاي پژوهش 81

منابع و ضمايم................................................................................................................................79

 

 

 

فهرست جداول

جدول4-1: توزيع فراواني سن در دو نمونه مورد مطالعه .............................................................65

جدول4-2: توزيع فراواني تحصيلات در دو نمونه مورد مطالعه..................................................66

جدول4-3: توزيع فراواني شغل در دو نمونه مورد مطالعه....................................................67

جدول4-4: توزيع فراواني سطح درآمد در دو نمونه مورد مطالعه...............................................67

جدول 4-5 ميانگين و انحراف معيار آزمون ها  .......................................................................68

جدول 4-6- نتايج آزمون يكساني واريانس ها جهت تعيين معني داري اختلاف ميانگين......................................................................................................................................70

جدول 4-7 خرده مقياس هاي آزمون در افراد همسر آزار و قرباني همسر آزار...........................71

جدول 4-8- نتايج آزمون يكساني واريانس ها جهت تعيين معني داري اختلاف ميانگين.....................................................................................................................................72

جدول 4-9 خرده مقياس هاي آزمون در افراد همسر آزار و قرباني همسر آزار..........................73

جدول 4-10- نتايج آزمون يكساني واريانس ها جهت تعيين معني داري اختلاف ميانگين.....................................................................................................................................74

جدول 4-11 خرده مقياس هاي آزمون در افراد همسر آزار و قرباني همسر آزار........................75

 

قيمت محصول : 75000 تومان

دانلود
نظرات (0)
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]
تاریخ امروز
پیوندهای روزانه
    لينكي ثبت نشده است
ابزارک هاي وبلاگ