تور آنتالیا
ویزای تایوان
خدمات VFS
تور کانادا
خرید توتون پیپ
مرکز خرید پیپ در تهران
خرید بک لینک
تحقيقات و پژوهش
درباره من
موضوعات
موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
عضویت در سایت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی:
ورود اعضا
  نام کاربری:
  پسورد:
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت
نويسنده :م
تاريخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت: ۰۷:۰۱:۴۶

ارزيابي اثرات شبكه هاي اجتماعي مجازي بر هويت جمعي دانشجويان

هدف از اين پايان نامه ارزيابي اثرات شبكه هاي اجتماعي مجازي بر هويت جمعي دانشجويان مي باشد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 193
حجم 420 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي docx
دسته بندي روانشناسي،علوم تربيتي واجتماعي


توضيحات كامل

اين پايان نامه در مورد شبكه هاي اجتماعي و با عنوان ارزيابي اثرات شبكه هاي اجتماعي مجازي بر هويت جمعي دانشجويان مي باشد.علي رغم ممنوعيت شبكه هاي اجتماعي در ايران، تعداد قابل توجهي از كاربران ايراني، عضو شبكه هاي اجتماعي فيلتر شده هستند. سايت خبري عصر ايران تعداد كاربران ايراني شبكه هاي اجتماعي فيس بوك را در داخل كشور 6 تا 12 ميليون نفر و رئيس فناوري و اطلاعات سازمان بسيج دانش آموزي و فرهنگيان كشور نيز تعداد كاربران ايراني فيس بوك را 17 ميليون نفر برآورد نموده است (شهابي و بيات، 1391: 64). 

 

 

با توجه به اهميت شبكه هاي اجتماعي مجازي در عصر حاضر كه با محبوبيت بي نظير جهاني روبرو هستند و اينكه هر روز چندين هزار كاربر عضو اين شبكه هاي اجتماعي مجازي مي شود و همچنين با توجه به اينكه اكثريت كاربران شبكه هاي اجتماعي مجازي دانشجو مي باشند و اكثريت دانشجويان عضو شبكه هاي اجتماعي مجازي مي باشند و دانشجويان هم هم با توجه به محيطي كه در آن قرار دارند و دسترسي آسان تر به اينترنت و شبكه هاي اجتماعي مجازي بهتر با سازوكارهاي شبكه هاي اجتماعي مجازي آشنايي دارند

 

 

و همچنين با توجه به اينكه در دانشگاه سيستان و بلوچستان دانشجوياني از اقوام مختلف و به خصوص قوم بلوچ در آن مشغول به تحصيل مي باشند، موضوع رابطه شبكه هاي اجتماعي مجازي و هويت جمعي را انتخاب كرده ايم. پس در تحقيق حاضر به دنبال بررسي رابطه شبكه هاي اجتماعي مجازي و هويت جمعي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان مي باشيم و فرضيه اصلي تحقيق اين مي باشد كه آيا شبكه هاي اجتماعي كه از وسايل ارتباطي جديد و بعدي از جهاني شدن در حوزه ارتباطات مي باشند رابطه اي با هويت جمعي دانشجويان دارند يا اينكه اين شبكه هاي اجتماعي رابطه خنثي اي با هويت جمعي دارند.

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

1- فصل اول: كليات                                                   1
1-1-مقدمه                   2
1-2-بيان مساله               4
1-3-اهداف تحقيق         7
1-4- اهميت و ضرورت تحقيق                                         7
1-5- تعاريف مفاهيم و اصطلاحات كليدي                        9

 

 

 

2- فصل دوم: چارچوب نظري و تجربي تحقيق   10
2-1- پيشينه تحقيق          11
2-1- 1-مطالعات انجام شده داخلي                                    11
2-1-2- مطالعات انجام شده خارجي                                  14
2-1- 3-جمع بندي پيشينه تحقيق                                       17
2-2- مباني نظري           18
2-2-1- هويت               18
2-2-1-1- هويت اجتماعي                                               19
2-2-1-2 كنش متقابل نمادين                                           20
2-2-1-3- ساير نظريه پردازان                                             21
2-2-2- شبكه هاي اجتماعي مجازي                                    23
2-2-3- شبكه هاي اجتماعي مجازي و هويت                       25
2-2-3-1- بري ولمن         25
2-2-3-2-آنتوني گيدنز     26
2-2-3-3- رولند رابرتسون                                                   27
2-2-3-4- مالكوم واتزر     28
2-2-3-5- مانوئل كاستلز  30
2-2-3-6- حوزه عمومي هابرماس                                      31
2-2-3-7- نظريه كاشت    31
2-2-3-8-نظريه استفاده و رضامندي                                     32
2-2-3-9- فيس بوك و هويت                                             32
2-3- چارچوب نظري تحقيق                                                34
2-4- فرضيه هاي تحقيق       37

 

 

 

3-فصل سوم: روش شناسي                                              39
3-1- روش و ابزار جمع آوري اطلاعات                                 40
3-2- تعاريف مفاهيم           40
3-2-1- تعاريف مفهومي متغيرهاي تحقيق                         40
3-2-2- تعاريف عملياتي متغيرهاي تحقيق                           43
3-3- سنجش                    48
3-3-1 طيف ليكرت          48
3-4- اعتبار و پايايي           49
3-5- جامعه آماري و حجم نمونه                                         50
3-6- مراحل انتخاب نمونه                                                   50
3-7- ابزار هاي تحليل داده ها                                               52

 

 


4- فصل چهارم:يافته هاي تحقيق                                 53
4-3-وضعيت تأهل پاسخگويان
جدول شماره (4-3) توزيع پاسخگويان برحسب وضعيت تأهل
4-4-تحصيلات پاسخگويان
جدول شماره (4-4) توزيع پاسخگويان برحسب تحصيلات
4-5-دانشكده
جدول شماره (4-5) توزيع پاسخگويان به تفكيك دانشكده
4-6-ميزان درآمد پاسخگويان
جدول شماره (4-6) توزيع پاسخگويان برحسب ميزان درآمد خانوار
4-7-تعلق داشتن به طبقه
جدول شماره (4-7). توزيع پاسخگويان به تفكيك تعلق داشتن به طبقه
4-8-قوميت پاسخگويان
جدول شماره (4-8) توزيع پاسخگويان برحسب قوميت
4-9-ميزان استفاده از اينترنت
جدول شماره (4-9) توزيع پاسخگويان به تفكيك ميزان استفاده از اينترنت
4-10-عضويت در شبكه هاي اجتماعي مجازي
جدول شماره (4-10) توزيع پاسخگويان برحسب عضويت در شبكه هاي اجتماعي مجازي
4-11-ميزان استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي
جدول شماره (4-11) توزيع پاسخگويان برحسب ميزان استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي
4-12-سابقه عضويت از شبكه هاي اجتماعي مجازي
جدول شماره (4-12) توزيع پاسخگويان برحسب سابقه عضويت در شبكه هاي اجتماعي
4-13-تعداد دوستان در شبكه هاي اجتماعي مجازي
جدول شماره (4-13). توزيع پاسخگويان برحسب تعداد دوستان در شبكه هاي اجتماعي
4-14-ميزان احساس آزادي در شبكه هاي اجتماعي مجازي
4-15-نوع استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي
جدول شماره (4-15). توزيع پاسخگويان برحسب نوع استفاده از شبكه هاي اجتماعي
4-16-نوع صفحات ايجاد شده و نوع اشتراك گذاري مطالب در شبكه هاي اجتماعي
جدول شماره (4-16) توزيع پاسخگويان برحسب اشتراك و نوع صفحات ايجاد شده در شبكه هاي اجتماعي
4-17-نوع لايك و كامنت
جدول شماره (4-17). توزيع پاسخگويان برحسب نوع لايك و كامنت در شبكه هاي اجتماعي
4-18-نوع گروه ها و تالارها
جدول شماره (4-18). توزيع پاسخگويان برحسب نوع عضويت در گروه ها و تالارها در شبكه هاي اجتماعي
-19-نوع مخاطب
جدول شماره (4-19). توزيع پاسخگويان برحسب نوع مخاطبان در شبكه هاي اجتماعي
-20-نوع اخبار در شبكه هاي اجتماعي مجازي
جدول شماره (4-20) نوع اخبار پاسخگويان در شبكه هاي اجتماعي مجازي
4-21-ميزان تعلق به هويت ملي
جدول شماره (4-22-1). توزيع پاسخگويان برحسب ميزان تعلق به هويت ملي به تفكيك گويه
جدول شماره (4-21-2). توزيع پاسخگويان برحسب ميزان تعلق به هويت ملي
4-22- ميزان تعلق به هويت قومي
جدول شماره (4-22-1). توزيع پاسخگويان برحسب ميزان تعلق به هويت قومي به تفكيك گويه
جدول شماره (4-22-2). توزيع پاسخگويان برحسب ميزان تعلق به هويت قومي
4-23-ميزان تعلق به هويت مذهبي
جدول شماره (4-23-1). توزيع پاسخگويان برحسب ميزان تعلق به هويت مذهبي به تفكيك گويه
ميزان را دارند.
جدول شماره (4-23-2). توزيع پاسخگويان برحسب ميزان تعلق به هويت مذهبي
4-24-ميزان تعلق به هويت جهاني
جدول شماره (4-24-1). توزيع پاسخگويان برحسب تعلق به هويت جهاني
جدول شماره (4-24-2). توزيع پاسخگويان برحسب تعلق به هويت جهاني
4-25-رابطه بين ابعاد هويت جمعي (هويت ملي، قومي، مذهبي و جهاني)
4-26-رابطه بين ابعاد هويت ملي
جدول (4-26) رابطه بين ابعاد هويت ملي
4-27-رابطه بين ابعاد هويت مذهبي
جدول (4-27) رابطه بين ابعاد هويت مذهبي
-رابطه بين ابعاد هويت قومي
4-2- آزمون فرضيات          82

 

 


5- فصل پنجم: نتيجه گيري                                          
5-1- بحث و نتيجه گيري   112
5-2- پيشنهادات                118

 

 

منابع                                

پيوست                             


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

نويسنده :م
تاريخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت: ۰۵:۵۳:۰۷

پاورپوينت مباني هنرهاي تجسمي

دانلود پاورپوينت مباني هنرهاي تجسمي 40 اسلايد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 40
حجم 1 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي ppt
دسته بندي معماري


توضيحات كامل

پاورپوينت مباني هنرهاي تجسمي 40 اسلايد

 

مباني  هنرهاي  تجسمي

ايجاد آثار هنرهاي تجسمي و درست درك كردن آن ها نياز به يك شناخت اوليه از اصول و مباني هنرهاي تجسمي دارد. همين دليل اين مباني را مي توان به الفبا و قواعد درك زبان و ابدع در هنرهاي تجسمي و بصري تعبير كرد. آشنا شدن با مباني هنرهاي تجسمي مي تواند تا حد زيادي در درك كردن جهان بصري مؤثر باشد.

آنچه در روزگار ما در قالب هنرهاي تجسمي جاي مي گيرد عبارت است از : عكاسي، گرافيك، نقاشي ، طراحي و مجسمه سازي. به طور كلي مي توان گفت همه هنرهايي كه به صورت بصري ارائه يا ديده مي شوند و با تصوير سر و كار دارند، اصول و مباني مشتركي دارند كه «مباني هنرهاي تجسمي» يا «مباني هنرهاي بصري» ناميده مي شوند. بنابراين در مباني هنرهاي تجسمي الفباي تجسم يا تصوير كردن و همچنين درك آثار هنرهاي تجسمي را تجربه خواهيم كرد.
توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

موضوع: ,
برچسب‌ها: پاورپوينت مباني هنرهاي تجسمي،

نويسنده :م
تاريخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت: ۰۵:۳۱:۳۷

پاورپوينت هزينه يابي بر مبناي فعاليت زمان گرا (TDABC)

ديد كلي :دانلود پاورپوينت هزينه يابي بر مبناي فعاليت زمان گرا (TDABC) در حجم 46 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل شامل مقدمه، چالش هاي مدل هزينه يابي بر مبناي فعاليت، سازوكارهزينه يابي بر مبناي فعاليت زمانگرا، هزينه يابي بر مبناي فعاليت، هزينه يابي بر مبناي فعاليت زمان گرا، قدرت پيش بيني مدل (ABC)، معادلات زماني، نوآوري هزينه يابي بر مبناي فعاليت زما

توضيحات كامل :

پاورپوينت هزينه يابي بر مبناي فعاليت زمان گرا (TDABC)

فرمت: پاورپوينت (PowerPoint)، قابل ويرايش

تعداد اسلايد: 46 اسلايد

دسته: حسابداري- مديريت مالي(ويژه ارائه كلاسي درس حسابداري مديريت)

اين فايل شامل پاورپوينتي با عنوان " هزينه يابي بر مبناي فعاليت زمان گرا (TDABC) " مي باشد كه در حجم 46 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده و مي تواند به عنوان ارائه كلاسي درس حسابداري مديريت رشته هاي حسابداري و مديريت مالي مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير مي باشد:

مقدمه

چالش هاي مدل هزينه يابي بر مبناي فعاليت

سازوكارهزينه يابي بر مبناي فعاليت زمانگرا

هزينه يابي بر مبناي فعاليت                         

هزينه يابي بر مبناي فعاليت زمان گرا                      

قدرت پيش بيني مدل (ABC)

معادلات زماني

نوآوري هزينه يابي بر مبناي فعاليت زمان گرا

پياده سازي مدل هزينه يابي بر مبناي فعاليت زمان گرا(TDABC)

استخراج داده هاي مالي و عملياتي

ساخت مدل پايلوت

تهيه طرح هاي اجرايي آزمايشي براي مديريت

اجرايTDABC در سطح سازمان

معايب سيستم TDABC

مزاياي سيستم PFABC

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه موارد نگارشي و املايي رعايت گرديده است.

نويسنده :م
تاريخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت: ۰۶:۳۱:۳۹

مدلسازي و تحليل آچار در نرم افزار آباكيوس- آموزش تصويري به صورت كامل و گام به گام

ديد كلي :مدلسازي و تحليل آچار در نرم افزار آباكيوس- آموزش تصويري به صورت كامل و گام به گام در قالب ورد وقابل ويرايش – 18 صفحه

توضيحات كامل :

مدلسازي و تحليل آچار در نرم افزار آباكيوس- آموزش تصويري به صورت كامل و گام به گام

در قالب ورد وقابل ويرايش – 18 صفحه

نرم‌افزار آباكوس

از جمله نرم‌افزاري‌هاي قدرتمند مهندسي به كمك رايانه در زمينه تحليل به روش اجزاء محدود (FEM) در بازار است. اسم و نشان اين نرم‌افزار از لغت abacus در زبان انگليسي به معناي چرتكه و در زبان يوناني به معناي تخته پوشيده شده با ماسه، گرفته شده‌است.
اين نرم‌افزار محصول شركت فرانسوي داسو سيستمز مي‌باشد.

آباكوس قابليت حل مسايل از يك تحليل خطي ساده تا پيچيده‌ترين مدلسازي غير خطي را دارا مي‌باشد. اين نرم‌افزار داراي مجموعه المان‌هاي بسيار گسترده‌اي مي‌باشد كه هر نوع هندسه‌اي را مي‌توان توسط اين المان‌ها مدل كرد. همچنين داراي مدل‌هاي رفتاري بسيار زيادي است كه در مدلسازي انواع مواد با خواص و رفتار گوناگون نظير فلزات، لاستيك‌ها، پليمرها، كامپوزيت‌ها، بتن مسلح، فوم‌هاي فنري و نيز شكننده و همچنين مصالحي ژئوتكنيكي نظير خاك و سنگ، قابليت بالايي را ممكن مي‌سازد. نظر به اينكه آباكوس يك ابزار مدلسازي عمومي و گسترده مي‌باشد، استفاده از آن تنها محدود به تحليل مسائل مكانيك جامدات (يعني مسئله تنش - كرنش) نمي‌شود. با استفاده از اين نرم‌افزار مي‌توان مسايل مختلفي نظير انتقال حرارت، انتقال جرم، تحليل حرارتي اجزاء الكتريكي، اكوستيك، تراوش و پيزو الكتريك را مورد مطالعه قرار داد.

فهرست مطالب

نرم‌افزار آباكوس

مدلسازي

تعريف خصوصيات مكانيكي ماده

اختصاص سطح مقطع و خواص ايجاد شده به قطعه

مونتاژ

بارگذاري

صفركردن درجات آزادي

مش بندي

حل مسئله

مقادير تنش فون ميسز

جابجايي

نويسنده :م
تاريخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت: ۰۶:۳۰:۲۵

پاورپوينت،درز ساختمان و انواع درزهاي انبساطي،46 اسلايد،pptx

اين پاورپوينت در مورد درز ساختمان و انواع درزهاي انبساطي در 46 اسلايد و شاملدرز ساختمان و انواع درزهاي انبساطي،درز انبساط و درز انقطاع (درز ژوئن) ، پوشش درز انبساط ، پوشش درز انقطاع ، پروفيل درز انقطاع و انبساط ، پوشش درز انقطاع و انبساط و نحوه اجراي آن،درز،درز ساختمان،درز انقباضي،انواع درز، و منابع مي باشد

دانلود پاورپوينت،درز ساختمان و انواع درزهاي انبساطي،46 اسلايد،pptx


درز ساختمان و انواع درزهاي انبساطي درز انبساط و درز انقطاع (درز ژوئن)  پوشش درز انبساط  پوشش درز انقطاع  پروفيل درز انقطاع و انبساط  پوشش درز انقطاع و انبساط و نحوه اجراي آن درز درز ساختمان درز انقباضي انواع درز
دسته بندي مهندسي عمران
فرمت فايل pptx
حجم فايل 4082 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 46

اين پاورپوينت در مورد درز ساختمان و انواع درزهاي انبساطي در46 اسلايد و شاملدرز ساختمان و انواع درزهاي انبساطي،درز انبساط و درز انقطاع (درز ژوئن) ، پوشش درز انبساط ، پوشش درز انقطاع ، پروفيل درز انقطاع و انبساط ، پوشش درز انقطاع و انبساط و نحوه اجراي آن،درز،درز ساختمان،درز انقباضي،انواع درز،  و منابع مي باشد...

درزهاي ساختماني

به طور كلي درزهاي ساختماني به دو دسته تقسيم مي شوند:
الف :درزهاي ساخت (درزهاي اجرايي)
اين درزها عموماً به منظور تسهيل عمليات بتن ريزي، با توجه به محدوديت حجم بتن ريزي در نظر گرفته مي شوند، در درزهاي ساختماني ، طراح ، انتظار عكس العمل در قبال حركتهاي مختلف سازه بتني را نداشته ، بلكه فقط سعي دارد تا بر اساس ظرفيتهاي كارگاهي فاصله درزها را تعيين كند . در اين گونه درزها بايد پيوستگي بين بتن و آرماتور در دو قسمت مجاور درز به صورت كامل حفظ شود.
ب :درزهاي حركتي
درزهاي حركتي درزهايي هستند كه براي همساز كردن حركتهاي نسبي قسمتهاي مختلف يك سازه به صورت عمدي تعبيه مي شوند . اين حركتها مي توانند در اثر تغييرات درجه حرارت، افت بتن ، نشستهاي نامساوي يا بر اثر زلزله به وجود آيند.
كاربرد درزهاي ساخت(درزهاي اجرايي)
در هر توقف عمليات بتن ر يزي كه موجب سخت شدن بتن مي گردد ، درز ساخت (درز اجرايي) به وجود مي آيد . به طور كلي هرگاه زمان قطع بتن ريزي از 30 دقيقه تجاوز كند ، بايد آن نقطه را يك درز اجرايي به حساب آورد، مگر آنكه حالت خميري بتن با تدابيري به آن بازگردانده شود . درز ساخت ممكن است داراي وضعيتهاي مختلفي باشد، ولي معمولاً قائم يا افقي است . معمولاً سعي مي شود محل درز ساخت به محل يكي ديگر از انواع درزها  منطبق گردد . در تيرها و شاه تيرها درزهاي ساخت ، بايد تقريباً عمود بر محور اين اعضا بوده و هيچگاه با محور عضو موازي نباشد. درز ساخت مي تواند در اعضا و قطعات بتن آرمه در محل لنگر خمشي ماكزيمم قرار گيرد ، زيرا در اين اعضا تنشهاي كششي توسط فولادهاي كششي تحمل مي شوند . درزهاي اجرايي نبايد در محلي كه قرار است بتن تحمل برش نمايد ، قرار گيرند . بنابراين در ساخت اعضاي خمشي اگر قرار است بتن ريزي در بيش از يك مرحله صورت گيرد ، بايد ترتيبي اتخاذ شود كه قطع بتن ريزي در مجاورت تكيه گاه نبوده ، بلكه در نزديكي وسط دهانه باشد.
تيرها، شاه تيرها، دالها، سرستونها و مانند آنها همگي قسمتهايي از يك كف به حساب مي آيند كه بايد در يك مرحله بتن ريزي شوند، بتن ريزي ستونها اجباراً در تراز هر طبقه در محل سرستون يا تير متوقف مي شود .درزهاي ساخت عموماً در ساختمانهاي بتني كاربرد دارند . درزهاي ساخت بايد در محلهاي مناسب و زير نظر دستگاه نظارت تعبيه شوند.
كاربرد درزهاي حركتي
الف ) درزهاي انقباضي
اين درزها معمولاً به منظور جلوگير ي از بروز تركهاي ناشي از جمع شدن بتن تعبيه مي شوند . اگر در فواصل معين درز انقباض در نظر گرفته نشود ، روي سطوح پياده روها يا ديوارهاي بتني تركهايي پديد خواهد آمد . آرماتورها غالباً مي توانند محل بروز تركها را كنترل نمايند، همچنين، وجود درزهاي انقباضي كه محلشان به طور صحيح انتخاب شده باشد ، مي توانند مانع بروز ترك شوند . عملكرد اين درزها به صورتي است كه انقباض طرفين درز در محل درز متمركز مي گردد . در حقيقت اين درزها داراي نوعي عدم پيوستگي عمومي هستند ، ليكن شكاف اوليه اي بين بتن دو طرف درز وجود ندارد . در روسازيها جايي كه داراي عرض بيش از 3.75 متر نباشد. درزهاي ساختماني بين نوارهاي مجاور جوابگوي نياز براي جمع شدگي طولي خواهند بود . براي سنگدانه هاي گرانيتي و آهكي فاصله درزهاي روسازي معمولاً بين 4.8 تا 6 متر است . در صورت ترديد بايد فاصله درزها كمتر اختيار شود درزهاي انقباضي در پياده روها و دالهاي كف كه به صورت موزائيكي ساخته مي شوند ، به طور معمول 1.2 تا 1.8 متر و در جان پناهها و نرده ها در فواصل 3 تا 6 متر در نظر گرفته مي شوند. اگر اعضا و قطعات پيش ساخته و يا به صورت واحدهاي مجزا و مستقل كار گذارده شوند و بدين لحاظ در آنها درز انبساط تعبيه نشده باشد ، بايد شرايط نصب چنان باشد كه اعضا و قطعات مجاور هنگام انبساط مزاحمتي براي يكديگر ايجاد ننمايد.
درزهاي انبساط
اين درزها براي جلوگيري از خراب شدن روسازيها در اثر فشار بيش از حد ، فراهم ساختن امكان تعمير قسمتي از جدولهاي بتني پياده روها و نظاير آن تعبيه مي شوند . به طور كلي اين درزها براي تأمين امكان انقباض و انبساط ناشي از تغييرات درجه حرارت ، به طوري كه در نقاط مختلف ساختمان ترك خوردگي و در مقاطع سازه تلاشهاي ثانوي زياد، ايجاد نشوند، تعبيه مي گردند. عملكرد اين درزها بايد به گونه اي باشد كه انبساط و انقباض طرفين درز كاملاً همساز شوند ، لازمه چنين درزهايي اين است كه هيچ گونه پيوستگي در طرفين درز برقرار نباشد، چنين درزهايي بايد با كمترين مقاومت در مقابل انقباض و انبساط قادر به باز يا بسته شدن باشند . عموماً اين درزها در تمام قسمتهاي سازه به طور پيوسته قرار گرفته و از كف تا سقف ادامه مي يابند ، براي حصول اطمينان از جدايي كامل دو قسمت مجاور رعايت اين مسئله ضروريست.
درزهاي نشست
اين درزها براي جلوگيري از نشستهاي نامساوي دو ساختمان مجاور كه داراي دو نوع مصالح، دو نوع پي يا دو ارتفاع متفاوت هستند، مورد استفاده قرار مي گيرند.
درزهاي لغزشي
درزهايي هستند كه امكان لغزش دو قسمت مجاور درز بدون انتقال نيروي برشي را فراهم مي كنند. اين درزها غالباً در مخازن ، به ويژه در مواردي كه تغييرات درجه حرارت محيط زياد است ، مورد استفاده قرار مي گيرند.
مصالح مصرفي در درزهاي ساختماني 
براي اجراي درزهاي ساختماني معمولاً مصالح زير مورد استفاده قرار مي گيرد.
مصالح پركنده درز (فيلر)
اين مواد ممكن است در بردارنده الياف گياهي، لاستيك، تركيبات آسفالتي، چوب پنبه و مانند آنها باشند .مواد به كار رفته به عنوان پركننده ، بايد داراي ويژگيهاي زير بوده و در هر صورت از مشخصات مندرج در فصل مصالح تبعيت نمايد .اهم ويژگيهاي مصالح پركننده عبارتند از:
الف :برخورداري از دوام زياد
ب :جاگيري و شكل گيري در درزها
ج :قابليت ارتجاع و عدم ايجاد اتصال محكم با درز
مصالح آب بندي
مصالح آب بندي به منظور نفوذناپذيري در مقابل باد و باران و رطوبت به كار مي روند. مصالح آب بندي بايد طبق نقشه ها و مشخصات خصوصي و با تأييد دستگاه نظارت به كار گرفته شود. مصالح آب بندي بايد از نوعي باشد كه

دانلود پاورپوينت،درز ساختمان و انواع درزهاي انبساطي،46 اسلايد،pptx

نويسنده :م
تاريخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت: ۰۶:۳۷:۳۸

بررسي تأثير تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌هاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي گوش

وزوز درك صدا يا نويز بدون حضور يك منبع خارجي واقعي مي‌باشد كه اين عارضه همراه با انواع گوناگون كم شنوايي مي‌باشد وزوز اغلب با كم شنوايي ناشي از نويز همراه مي‌باشد مطالعات اپيدميولويك نشان داده‌اند كه حدود 17% از جمعيت وزوز دارند در حاليكه تنها فقط 50 الي 61 % به طور شديدي تحت تأثير قرار مي‌گيرند در ميان افراد با آسيب شنوايي حدود 67% از وزوز رنج مي

دانلود بررسي تأثير تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌هاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي گوش


تأثير تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌هاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي گوش تأثير تابش اشعه ليزر اشعه ليزر كم توان شاخصه‌هاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي اشعه ليزر آزمون گسيلهاي صوتي گوش آزمون گسيلهاي صوتي گوش تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز آزمون گسيلهاي صوتي گوش
دسته بندي پزشكي
فرمت فايل doc
حجم فايل 2163 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 61

متدو روشها:

پژوهش حاضر بر روي 5 فرد مبتلا به وزوز ناشي از ضربه صوتي صورت گرفت. 3 نفر از بيماران وزوز يكطرفه و 2 نفر داراي وزوز دوطرفه بودند كه مجموعاً 7 گوش تحت درمان با اشعه ليزر كم توان قرار گرفت.

بيماران قبل از دوره درمان، مورد آزمايشات اديومتري تون خالص و اديومتري ايميتانس قرار مي گرفتند و در صورت لزوم جهت رد ضايعات فضاگير، آزمايشات تكميلي شامل MRI و ABR انجام مي‌شد. ارزيابي وزوز بيماران شامل آزمون تطابق بلندي وزوز و تعيين زير و بمي وزوز در آنها صورت گرفت. و پرسشنامه‌اي جهت بررسي ميزان بلندي ذهني وزوز و  ميزان آزاردهندگي وزوز بر حسب معيار ديداري- قياسي- تكميل مي‌گرديد. جهت پايش تغييرات احتمالي ميكرومكانيكهاي حلزوني آزمايشات الكتروكوكلئوگرافي ثبت مي‌گرديد. در اين آزمون، سطح آستانه پتانسيل عمل مركب (CAP)، دامنه CAP و زمان نهفتگي CAP[1] و نسبت دامنه پتانسيل تجمعي به پتانسيل عمل (Sp/AP) ثبت گرديد.

آزمون گسيلهاي صوتي ناشي از اعوجاج (DPOAE) به صورت رسم Dp-gram در دو سطح شدتي  و  ثبت  مي‌گرديد.

اين آزمايشات قبل و بعد از تابش اشعه ليزر كم توان صورت مي‌گرفت در هر فرد حدود 12-10 جلسه ليزر درماني به صورت 2 جلسه در هفته صورت مي‌گرفت و در هر جلسه در گوش مبتلا به وزوز، تابش اشعه ليزر كم توان با توان m.w200 به مدت حدود 42 دقيقه صورت مي‌گرفت. حدود J180 انرژي از طريق تابش به زائده ماستوئيد و حدود J 90 انرژي از طريق تابش به مجراي خارجي گوش صورت مي‌گرفت.

نتايج:

در اين پژوهش، براي تجزيه و تحليل اطلاعات، از آزمون Parred t-test و آزمون Willcoxon استفاده گرديد. تطابق بلندي وزوز قبل و بعد از ليزر درماني تفاوت آماري معناداري  نشان داد. ميزان بلندي ذهني وزوز و ميزان آزاردهندگي ذهني در مبتلايان به وزوز كاهش يافت( ما بدليل محدويت تعداد نمونه‌ها، اختلاف آماري معناداري را نشان نداد هيچكدام از شاخصه‌هاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي، شامل آستانه CAP، دامنه CAP، زمان نهفتگي CAP و نسبت دامنه SP/AP در مراحل ارزيابي قبل و بعد از تابش اشعه ليزري، از نظر آماري اختلاف معنادراي نشان ندادند.

آزمون DDOAE در سطح شدت  ،  در تمام بيماران مقادير منفي و كوچكي را قبل و بعد از تابش اشعه ليزر كم توان نشان داد.

در سطح شدت  در سه نقطه   قبل و بعد از ليزردرماني اندازه گيري گرديد. نقطه  و  اختلاف آماري معناداري را نشان داد. بعد از تابش اشعه ليزر، كاهش دامنه در اين نقاط ديده مي شد.

بحث:

در اين پژوهش، نيز در مورد تطابق ميزان بلندي وزوز، شاهد اختلاف معناداري بوديم كه در نتيجه محققان Prochatka و همكاران (2000)، كه در بررسي تأثير ليزر كم توان m.w200 و داروي Egb761 به 26% بهبودي كامل و 36% بهبودي بيشتر از 50% مي يافتند.

Hahn.A و همكاران در سال 2001، در مطالعه اي بر روي 200 بيمار، در بررسي تأثير ليزر كم توان و درمان دارويي EGb761 به 26% بهبودي كامل و 43% بهبودي بيش از 50% دست يافتند. كه ليزر با توان m.w300 را استفاده نموده بودند. اين محققين تأثير تركيبي دارو و ليزر كم توان را بررسي نمودند.

Nakashima و همكاران (2002) در بررسي تأثير ليزر كم توان m.w60 را در درمان وزوز به كار بردند و به تفاوت آماري معناداري در نتايج ارزيابي وزوز و DPOAE دست نيافتند. گزارش نمودند كه درمان ليزري m.w 60 را جهت كنترل وزوز مؤثر نمي باشد.


 

دانلود بررسي تأثير تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌هاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي گوش

نويسنده :م
تاريخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت: ۰۵:۱۸:۳۱

پاورپوينت استعانت از خداوند (درس 2 پيام هاي آسمان كلاس هفتم)

پاورپوينت درس 2 پيام هاي آسمان هفتم استعانت از خداوند


مشخصات فايل

تعداد صفحات 22
حجم 2 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي pptx
دسته بندي فقه و حقوق اسلامي


توضيحات كامل

پاورپوينت استعانت از خداوند (درس 2 پيام هاي آسمان كلاس هفتم)

 

پاورپوينت درس 2 پيام هاي آسمان هفتم استعانت از خداوند

قابل ويرايش

رنگ بندي و استفاده از افكت هاي متعدد به همراه تصاوير مرتبط با اين درس .

اين پاورپوينت شامل 22 اسلايد از متن اصلي كتاب مي باشد .

مناسب جهت دانش آموزان و معلمان براي تفهيم بهتر مطالب درسي .

ارائه درس به بهترين نحو و زيبايي هر چه تمام تر در كلاس.

توضيحات بيشتر و دانلود
صدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

نويسنده :م
تاريخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت: ۰۶:۱۴:۵۸

پاورپوينت تحليل فرودگاه دالاس واشنگتن

در اين فايل فرودگاه دالاس واقع در آمريكا مورد تحليل قار گرفته است


مشخصات فايل

تعداد صفحات 17
حجم 5007 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي ppt
دسته بندي معماري


توضيحات كامل

پاورپوينت تحليل فرودگاه دالاس واشنگتن

 

فهرست مطالب

اين فايل شامل بخش هاي زير است

موقعيت بنا

ارتفاع فرودگاه 

بررسي ترمينال فرودگاه

تعداد گيت ها

پلان و...


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

نويسنده :م
تاريخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت: ۰۷:۲۳:۰۷
پروژه فروشگاه اينترنتي با PHP

پروژه فروشگاه اينترنتي، پروژه اي با زبان php و پايگاه داده mysql مي باشد كه در آن مي توان محصولات مختلفي را به فروش رساند اين پروژه در حد پروژه كارداني و كارشناسي مي باشد و قابل ارائه براي اساتيد مختلف مي باشد

دانلود پروژه فروشگاه اينترنتي با PHP

php فروشگاه فروشگاه اينترنتي فروشگاه اينترنت يا php فروشگاه اينترنتي با پي اچ پي پروژه فروشگاه اينترنتي طراحي سايت طراحي سايت با php طراحي سايت با پي اچ پي پروژه طراحي سايت پروژه پي اچ پي پروژه php
دسته بندي برنامه نويسي
فرمت فايل rar
حجم فايل 959 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 20

پروژه فروشگاه اينترنتي، پروژه اي با زبان php و پايگاه داده mysql مي باشد كه در آن مي توان محصولات مختلفي را به فروش رساند. اين پروزه در حد پروژه كارداني و كارشناسي مي باشد و قابل ارائه براي اساتيد مختلف مي باشد.

نرم افزارهاي مورد نياز براي اجراي اين پروژه:

 • نرم افزار Dreamweaver براي مشاهده كدها
 • نرم افزار XAMP براي اجراي پروژه و ايجاد پايگاه داده و ريستور كردن پايگاه داده اين پروژه در آن
 • و يك مرورگر براي مشاهده وب سايت

براي اجراي اين پروژه مي بايست ابتدا نرم افزار xamp را در سيستم خود نصب كنيد. بعد از نصب اين نرم افزار مي بايست پوشه پروژه كه به نام NewShop مي باشد را در مسير زير قرار دهيد:

C:xampphtdocs

سپس به سراغ نرم افزار XAMP رفته و آنرا اجرا كنيد. فقط كافيس همانند تصوير زير Apache و Mysql  را Start كنيد.

 

طراحي سايت با php

بعد از اين مرحله كافيست بر روي دكمه Admin روبروي Mysql كليك كنيد تا صفحه phpmyadmin براي شما باز شود. بعدش كافيست يك بانك اطلاعاتي ترجيحا به نام newshop درست كرده و بعد از آن از طريق منوي Import بانك اطلاعاتي پروژه را كه درپوشه  NewShop و در پوشه DB قرار دارد را Attach كنيد.

حال براي اجراي كامل پروژه بايد يك User و password ايجاد كنيد كه در اين پروژه از user , pass زير استفاده شده است:

user: mehdi

password: mehdi_123

بعد به راحتي مي توانيد با وارد كردن آدرس زير اجراي كامل پروژه را مشاهده كنيد. براي وارد شده به بخش مديريت سايت كافي نام كاربري را admin و رمز عبور را 13579 وارد نماييد.

http://localhost/NewShop/

تمامي مراحل فوق را با تصوير در زير براتون ميزارم. در ضمن براي مشاهده كدها نيز مي بايست نرم افزار dreamweaver رو نصب كنيد يا اينكه با notepad هم ميتونيد كدها رو مشاهده و ويرايش كنيد.

طراحي سايت با php

 

دانلود پروژه فروشگاه اينترنتي با PHP

موضوع: ,
برچسب‌ها: پروژه فروشگاه اينترنتي با PHP،

نويسنده :م
تاريخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت: ۰۷:۲۲:۴۱
پروژه فروشگاه اينترنتي با PHP

پروژه فروشگاه اينترنتي، پروژه اي با زبان php و پايگاه داده mysql مي باشد كه در آن مي توان محصولات مختلفي را به فروش رساند اين پروژه در حد پروژه كارداني و كارشناسي مي باشد و قابل ارائه براي اساتيد مختلف مي باشد

دانلود پروژه فروشگاه اينترنتي با PHP

php فروشگاه فروشگاه اينترنتي فروشگاه اينترنت يا php فروشگاه اينترنتي با پي اچ پي پروژه فروشگاه اينترنتي طراحي سايت طراحي سايت با php طراحي سايت با پي اچ پي پروژه طراحي سايت پروژه پي اچ پي پروژه php
دسته بندي برنامه نويسي
فرمت فايل rar
حجم فايل 959 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 20

پروژه فروشگاه اينترنتي، پروژه اي با زبان php و پايگاه داده mysql مي باشد كه در آن مي توان محصولات مختلفي را به فروش رساند. اين پروزه در حد پروژه كارداني و كارشناسي مي باشد و قابل ارائه براي اساتيد مختلف مي باشد.

نرم افزارهاي مورد نياز براي اجراي اين پروژه:

 • نرم افزار Dreamweaver براي مشاهده كدها
 • نرم افزار XAMP براي اجراي پروژه و ايجاد پايگاه داده و ريستور كردن پايگاه داده اين پروژه در آن
 • و يك مرورگر براي مشاهده وب سايت

براي اجراي اين پروژه مي بايست ابتدا نرم افزار xamp را در سيستم خود نصب كنيد. بعد از نصب اين نرم افزار مي بايست پوشه پروژه كه به نام NewShop مي باشد را در مسير زير قرار دهيد:

C:xampphtdocs

سپس به سراغ نرم افزار XAMP رفته و آنرا اجرا كنيد. فقط كافيس همانند تصوير زير Apache و Mysql  را Start كنيد.

 

طراحي سايت با php

بعد از اين مرحله كافيست بر روي دكمه Admin روبروي Mysql كليك كنيد تا صفحه phpmyadmin براي شما باز شود. بعدش كافيست يك بانك اطلاعاتي ترجيحا به نام newshop درست كرده و بعد از آن از طريق منوي Import بانك اطلاعاتي پروژه را كه درپوشه  NewShop و در پوشه DB قرار دارد را Attach كنيد.

حال براي اجراي كامل پروژه بايد يك User و password ايجاد كنيد كه در اين پروژه از user , pass زير استفاده شده است:

user: mehdi

password: mehdi_123

بعد به راحتي مي توانيد با وارد كردن آدرس زير اجراي كامل پروژه را مشاهده كنيد. براي وارد شده به بخش مديريت سايت كافي نام كاربري را admin و رمز عبور را 13579 وارد نماييد.

http://localhost/NewShop/

تمامي مراحل فوق را با تصوير در زير براتون ميزارم. در ضمن براي مشاهده كدها نيز مي بايست نرم افزار dreamweaver رو نصب كنيد يا اينكه با notepad هم ميتونيد كدها رو مشاهده و ويرايش كنيد.

طراحي سايت با php

 

دانلود پروژه فروشگاه اينترنتي با PHP

موضوع: ,
برچسب‌ها: پروژه فروشگاه اينترنتي با PHP،

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ]
تاریخ امروز
پیوندهای روزانه
  لينكي ثبت نشده است
ابزارک هاي وبلاگ