کلاس آشپزی در تهران
آموزشگاه آشپزی و شیرینی پزی
تور آنتالیا
ویزای تایوان
خدمات VFS
تور کانادا
خرید توتون پیپ
مرکز خرید پیپ در تهران
خرید بک لینک
تحقيقات و پژوهش
درباره من
موضوعات
موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
عضویت در سایت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی:
ورود اعضا
  نام کاربری:
  پسورد:
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت
نويسنده :م
تاريخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۸:۴۴:۴۱

ترجمه مقاله مكان يابي استراتژيك خازن در سيستم هاي توزيع براي مينيمم سازي افزايش هارمونيك هاي ناشي از تشديد

ترجمه مقاله مكان يابي استراتژيك خازن در سيستم هاي توزيع براي مينيمم سازي افزايش هارمونيك هاي ناشي از تشديد

فرمت فايل : doc

حجم : 1983

صفحات : 19

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

ترجمه مقاله مكان يابي استراتژيك خازن در سيستم هاي توزيع براي مينيمم سازي افزايش هارمونيك هاي ناشي از تشديد

( + به همراه متن اصلي انگليسي مقاله )

IET Gener. Transm. Distrib., 2012, Vol. 6, Iss. 7, pp. 646–656

Strategic capacitor placement in distribution systems by minimisation of harmonics amplification because of resonance

Abstract: The capacitor placement problem (CPP) has been widely studied throughout the years. However, traditional methodologies either do not consider non-linear loads in the formulations or are highly dependent on the spectrum of the harmonic currents. Therefore the traditional methodologies have become unsuitable for distribution system planning studies. The proposed approach formulates the CPP as a multi-objective optimisation model while including economic and technical aspects in the minimisation process. An additional objective function introduces a quadratic minimisation of the voltage harmonic distortions produced by the harmonic currents drawn by non-linear loads according to the IEEE Std. 519–1992 limits. A new constraint based on a resonance index (RI) is also introduced as a form to extend the capacitors’ lifetime. Furthermore, an aging model of capacitor dielectric insulation under a non-sinusoidal waveform scenario is used to estimate the expected real lifetime of capacitors. The proposed methodology was exhaustively tested on a 69-bus system and the results show that the methodology is adequate for planning capacitors and eliminates the need to focus in great detail on harmonic system data.

 

 

مكان­يابي استراتژيك خازن در سيستم­هاي توزيع براي مينيمم­سازي افزايش هارمونيك­هاي ناشي از تشديد

 

چكيده

مساله مكان­يابي خازن (CPP) بطور گسترده­اي در طول سال­ها مطالعه شده است. با اين حال، روش­هاي قديمي يا بارهاي غيرخطي را در فرمول­بندي­ها در نظر نمي­گيرند و يا بطور گسترده­اي به طيف جريان­هاي هارمونيكي وابسته هستند. بنابراين، روش­هاي قديمي براي مطالعات برنامه­ريزي سيستم­هاي توزيع نامناسب هستند. روش پيشنهادي، CPP را به صورت مدل بهينه­سازي چندهدفه فرمول­بندي مي­كند و جنبه­هاي اقتصادي و فني را در فرآيند مينيمم­سازي مد نظر قرار مي­دهد. يك تابع هدف ديگر،مينيمم­سازي درجه دوم اعوجاج هارمونيكي ولتاژرا كه توسطجريان­هاي هارمونيكي كشيده شدهاز طريقبارهايغيرخطيتوليد مي­شود مطابق بر محدوديت­هاي IEEE Std. 519–1992معرفي مي­كند.محدوديت جديديبراساسشاخصرزونانس (RI) نيز به عنوان شكلي براي افزايشطول عمرخازنمعرفي مي­شود. علاوه بر اين،مدل فرسودگي (پيري)عايقدي­الكتريكخازن تحتيك سناريويشكل­موجغيرسينوسيبه منظور برآوردطول عمرواقعيمورد انتظار خازن­ها استفاده مي­شود. روشپيشنهاديبصورت جامعبر روي يك سيستم 69 باسهمورد آزمايش قرار گرفتونتايج نشان دادكه اين روشبرايبرنامه­ريزي خازن­هامناسباستو نيازبه تمركزبر روي جزئيات بزرگدرداده­هاي سيستمهارمونيك را رفع مي­كند.

قيمت محصول : 35000 تومان

دانلود
نويسنده :م
تاريخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۵:۰۰:۰۹

بررسي رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي در بين كاركنان دانشگاه علوم پزشكي

بررسي رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي در بين كاركنان دانشگاه علوم پزشكي

فرمت فايل : doc

حجم : 294

صفحات : 87

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

پايان نامه كارشناسي 

بررسي رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي در بين كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل درسال 1391

 

مقدمه

تصوري كه بيش از اين، ازسازمان در ذهن ها تداعي مي­شد، آن بود كه سازمان وسيله‌اي است براي انكه بتوان با استفاده از آن، فعاليت گروهي از افراد را در جهت حصول هدف يا اهدافي هماهنگ نمود. ولي آن چه امروزه باور داريم آن است كه سازمان چيزي بيش از سطح افقي و عمودي دواير سلسله مراتب و اختيارات نيست. يك سازمان مانند يك فرد داراي يك شخصيت است. شخصيتي كه داراي ويژگي‌هاي انعطاف پذيري خلاقيت محافظه كاري و ... مي‌باشد. سازمان خود داراي حيات و زندگي است كه اين زندگي سيستمي متفاوت از زندگي اجزاي اين سيستم يعني، اعضاي آن است. سازمان هايي مثل  IBM[1] نمونه‌هايي از اين سازمان ها هستند كه طول عمر آنها از دوره زندگي اعضاي خود به مراتب بيشتر بوده است. در اين سازمان ها كاركنان و اعضا نسبت به يك الگوي رفتاري خاص توافق پيدا مي‌كنند و اين همان فرهنگ سازماني است (مشبكي، 1377).

جمعيت شناسان، جامعه شناسان و اخيرآً روانشناسان و حتي اقتصاددانان توجه خاصي به اين مبحث نو و مهم در مديريت مبذول داشته و در شناسايي نقش و اهميت آن نظريه‌ها و تحقيقات زيادي را انجام دادند، و در حل مسايل و مشكلات مديريت به كار گرفته اند. با بررسي كه توسط گروهي از انديشمندان علم مديريت به عمل آمده فرهنگ سازماني به عنوان يكي از موثرترين عوامل پيشرفت و توسعه كشورها شناخته شده است. به طوري كه بسياري از پژوهشگران معتقدند كه موفقيت كشور ژاپن در صنعت و مديريت يكي از علل مهم توجه آنها به فرهنگ سازماني است. فرهنگ سازماني به عنوان مجموعه اي از باورها و ارزشهاي مشترك بر رفتار و انديشه اعضاي سازمان اثر مي گذارد و مي تواند نقطه شروعي براي حركت و پويايي و يا مانعي در راه پيشرفت به شمار آيد. نظر به اين كه فرهنگ سازماني از اساسي ترين زمينه هاي تغيير و تحول در سازمان است برنامه هاي جديد تحول بيشتر به تحول بنيادي سازمان نگاه مي­كند از اين رو هدف اين برنامه ها تغيير و تحول فرهنگ سازماني به عنوان زير بناي بستر تحول است (بنيانيان، 1386).

 


 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول

كليات پژوهش

مقدمه.. 1

:بيان مساله.. 2

اهميت وضرورت موضوع پژوهش.. 4

اهداف پژوهش.. 5

اهداف كلي:.. 5

اهداف جزيي:.. 5

سوالات پژوهش:.. 6

فرضيه پژوهش.. 7

تعاريف نظري

فصل دوم

ادبيات و پيشينه پژوهش.. 10

انواع فرهنگ.. 11

كاركردهاي فرهنگ.. 11

ويژگي هاي فرهنگ.. 12

تعريف فرهنگ سازماني.. 13

ويژگي هاي فرهنگ سازماني.. 15

ماهيت فرهنگ سازماني.. 17

ريشه هاي فرهنگ سازماني.. 18

انواع فرهنگ سازماني.. 19

تقسيم بندي ديويس.. 20

فرهنگ غالب وغير غالب.. 21

فرهنگ هاي ضعيف و قوي.. 22

تقسيم بندي هاروي و براوان.. 23

ويژگي هاي فرهنگ قوي و ضعيف.. 24

تعريف رضايت شغلي.. 27

عوامل موثر بر رضايت شغلي.. 29

عوامل محيطي:.. 30

نظريه هاي رضايت شغلي.. 31

1- نظريه اختلاف:.. 31

3-نظريه محروميت.. 32

3-  نظريه روابط عمومي.. 32

پيامهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي.. 32

شيوه ابراز نارضايتي.. 36

نقش رضايت شغلي در عملكرد.. 38

نظام جبران خدمات.. 38

انداز گيري ميزان رضايت شغلي.. 39

فرهنگ سازماني و رضايت شغلي.. 41

تحقيقات انجام يافته در داخل كشور.. 44

تحقيقات انجام يافته در خارج از كشور.. 47

فصل سوم

ابزارهاي اندازه گيري و جمع آوري اطلاعات.. 54

روش اجراي پژوهش.. 55

تجزيه وتحليل امار توصيفي واستنباطي.. 55

تجزيه و تحليل داده ها.. 55

فصل چهارم

تجزيه و تحليل داه ها

بخش اول آمار توصيفي.. 57

بخش دوم : آمار استنباطي.. 61

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيري

بحث و نتيجه گيري.. 67

محدوديت هاي پژوهش.. 68

پيشنهادات.. 69

منابع.. 70

 

 

قيمت محصول : 35000 تومان

دانلود
نويسنده :م
تاريخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۹:۵۷:۳۷

مقاله ارشد شيمي - مطالعه ي تهيه وبه كارگيري كمپوزيت پلي ونيل ايميدازول- نانو لوله هاي كربني به روش سل ژل به عنوان فيبر جديد ميكرواستخراج فاز جامد جهت

مقاله ارشد شيمي - مطالعه ي تهيه وبه كارگيري كمپوزيت پلي ونيل ايميدازول- نانو لوله هاي كربني به روش سل ژل به عنوان فيبر جديد ميكرواستخراج فاز جامد جهت

فرمت فايل : doc

حجم : 14375

صفحات : 109

گروه : شيمي

توضيحات محصول :

مقاله ارشد شيمي : مطالعه ي تهيه وبه كارگيري كمپوزيت پلي ونيل ايميدازول- نانو لوله هاي كربني به روش سل ژل به عنوان فيبر جديد ميكرواستخراج فاز جامد جهت تعيين تركيبات آلي فرار

مطالعه­ ي تهيه وبه كارگيري كمپوزيت پلي ونيل ايميدازول- نانو لوله­هاي كربني به روش سل ژل به عنوان فيبر جديد ميكرواستخراج فاز جامد جهت تعيين تركيبات آلي فرار 

   

 اين مقاله در 108 صفحه تهيه و تنظيم و نگارش شده است 

  

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                     صفحه                

چكيده

فصل اول: آلاينده ها

1-1-آلاينده­ ها و منابع آنها

1-1-1-خواص فيزيكوشيميايي

1-1-2- حلاليت در آب

1-1-3- ضريب توزيع آب- اكتانول

1-1-4- فشار بخار

1-1-5- ثابت قانون هنري

1-2- آلاينده هاي زيست محيطي و تاثير آنها بر سلامتي

1-3- انواع آلودگي

1-3-1- آلودگي آب

1-4- مواد آلاينده آلي

1-5- انواع هوا

1-6- فرآيند تجزيه

1-6-1- نمونه برداري

1-6-2- نگهداري نمونه

1-6-3- آماده سازي نمونه

1-7- ريز استخراج با فاز جامد

1-7-1- كاربردهاي SPME 

 

فصل دوم: آشنايي با روشهاي ميكرواستخراج

2-1- مقدمه 

2-2- آماده سازي نمونه

2-3- استخراج فاز جامد

2-4- روش­هاي ميكرواستخراج

2-4-1- ميكرواستخراج با فاز جامد(SPME

2-5- اصول ميكرواستخراج فاز جامد بر پايه تكنيك سُل- ژل

2-5-1- تكنيك ميكرواستخراج فاز جامد

2-6- شيوه هاي استخراج با SPME

2-6-1- استخراج مستقيم

2-6-2- استخراج از فضاي فوقاني

2-6-3- SPME با غشاء محافطت شده

2-7- تئوري ميكرواستخراج فاز جامد

2-7-1- اصول ترموديناميك SPME

2-7-2- سينتيك

2-7-2-1- استخراج مستقيم

2-8- نقش پوشش فيبر

2-9- پيشرفت­هاي نوين در زمينه پوشش فيبرهاي SPME و تكنيك­هاي مربوطه

2-9-1- فرايندهاي پوشش دهي فيبر

2-9-1-1- استفاده مستقيم

2-9-1-2- نشاندن فيزيكي

2-9-1-3- روش الكتروشيميايي

2-9-1-4- تكنولوژي سُل- ژل

2-10- معرفي روش سل – ژل

2-10-1- مراحل فرايند سل- ژل

2-10-3- انواع ژلها

2-10-4- مزايا و معايب روش سُل- ژل

2-10-5- معايب روش سُل- ژل

2-11- ساخت فيبرهاي ميكرواستخراج فاز جامد با استفاده از روش سُل- ژل

2-12- پارامترهاي موثر در استخراج و بهينه سازي شرايط استخراج با SPME

2-12-1- بهينه سازي حجم نمونه

2-12-2- انتخاب حالت تحريك

2-12-3- زمان استخراج

2-12-4- دما

2-12-5- pH

2-12-6- غلظت نمك

2-12-7- كاربردهاي SPME

2-13- ويژگي فيبر بر پايه سُل- ژل

2-14- نانو فناوري

2-15- تاريخچه فناوري نانو

2-16- طبقه بندي مواد نانومتري

2-17- نانو ذرات

2-17-1- خواص نانو ذرات

2-18- نانو ساختارها

2-18-1- انواع نانو ساختارها

2-19- نانوذرات

2-19-1- خواص نانو ذرات

2-19-2- خواص الكترونيكي و شيميايي

 2-19-3- خواص مغناطيسي 

2-20- انواع نانو ذرات 

2-20-1- نانو ذرّات فلزي

2-20-2- نانو ذرّات سراميكي

2-20-3- نانو كامپوزيت هاي نانو ذرّه اي سراميكي

2-20-4- نانو ذرات نيمه رسانا(نقاط كوانتومي

2-21- انواع پوشش هاي ريز استخراج با فاز جامد

2-22- انواع روش هاي تهيه فيبر در SPME

2-22-1- استفاده مستقيم

2-22-2- ترسيب فيزيكي

2-22-3- ترسيب الكتروشيميايي

2-23-انتخاب پوشش فيبر

 

 

فصل سوم: بخش تجربي

3-1- دستگاه هاي مورد استفاده

3-1-1- دستگاه كروماتوگرافي گازي

3-1-2- دستگاه اولتراسونيك

3-1-3- دستگاه سانتريفيوژ

3-1-4- همزن مغناطيسي

3-1-5- طيف سنج مادون قرمز (FT-IR

3-1-6- ميكروسكوپ روبش الكتروني(SEM

3-2- مواد شيميايي مورد استفاده

3-3- تهيه محلول هاي استاندارد

3-4- فعال­سازي بستر فيبر

3-5- ميكرواستخراج فاز جامداز فضاي فوقاني

3-6- شرايط دستگاه كروماتوگرافي گازي و بهينه­سازي آن

3-6-2- تنظيم­آشكارساز­جرمي­در­شرايط­مد­SIM

3-7- شرايط تزريق به دستگاه

3-8- ساخت سُل و تشكيل ژل برروي بستر شيشه­اي فيبر (تهيه كامپوزيت PVI/sol-gel

3-9- پيرشدن ژل، خشك شدن ژل و آماده سازي فيبرهاي تهيه شده

3-10- انتخاب فيبر مناسب

3-10-1- بهينه سازي دماي اوليه ستون كروماتوگرافي

3-10-2- بهينه سازي زمان واجذب آناليت از روي فيبر

3-10-3- بهينه سازي دماي واجذب آناليت از روي فيبر

3-10-4- بهينه سازي سرعت جريان گاز حامل

3-11- شرايط بهينه براي سيستم استخراج

3-11-1- بهينه سازي دماي استخراج

3-11-2- اثر زمان استخراج

3-11-3- اثر اضافه كردن نمك به محلول

3-12- ارقام شايستگي و اندازه گيري هاي كمي

3-12-1- ارقام شايستگي براي فيبرهاي تهيه شده

3-13- بررسي فاكتور تغليظ براي فيبر ساخته شده

3-14- بررسي نمونه هاي حقيقي

3-15- بررسي ساختار فيبر با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني پويشي

نتيجه گيري

 

 


چكيده

 

 

فصل اول 

 

آلاينده ها و اهميت اندازه گيري آنها

 

1-1 مقدمه:

براي مثال در يك تجزيه آماري از مخازن ذخيره زير زميني در آمريكا ،مشخص شده است كه بيش از 90% از مخازن زيرزميني داراي نشست مربوط به ايستگاههاي پمپ بنزين بوده اند. عمده ترين عوامل ورود مواد هيدروكربني از تانك هاي ذخيره منابع زير زميني ،ريزش مواد در هنگام تخليه تانك عدم آبندي مناسب اتصالات ،ايراد در نصب سيستم لوله كشي- خوردگي مخازن فلزي و حوادث طبيعي مي باشد. بطور كلي مخازني كه در برابر خوردگي حفاظت نشده اند- قابليت زيادي براي نشت مقادير قابل توجهي از مواد هيدروكربني دارند. براساس استاندارد سازمان حفاظت از محيط زيست، يك ليتر بنزن، پتانسيل آلوده كردن دو ميليون متر مكعب آب را دارد.

آب هاي زير زميني علاوه بر مصارف آشاميدني در سلامت منابع آبي ديگر ،از قبيل درياچه ها نيز نقش مهمي را ايفا مي كنند. به همين دليل، جلوگيري از نشت آلودگي به منابع زير زميني مي تواند مانع از آلودگي آب به مواد سمي براي انسان ها ، گياهان و گونه هاي زيادي از حيوانات شود. جلوگيري از هدر رفتن مواد شيميايي با ارزش، جلوگيري از خطر آتش سوزي و انفجار و پيشگيري از هزينه هاي بالاي پاكسازي خاك و آب و جايگزيني منابع آلوده آب با منابع جديد و كيفيت بهتر آب به عنوان پارامترهاي مهم در توسعه ا

نويسنده :م
تاريخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۵:۴۵:۳۷

پاورپوينت ارز و روش‌هاي تأمين مالي

پاورپوينت ارز و روش‌هاي تأمين مالي

فرمت فايل : ppt

حجم : 985

صفحات : 42

گروه : مالي

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت ارز و روش‌هاي تأمين مالي

تعداد اسلايد: 42 اسلايد

قالب بندي: پاورپوينت

دسته: مديريت

 

       فهرست مطالب:

روش‌هاي تأمين مالي

مزايا و معايب تجارت متقابل

معاملات تهاتري

خريد متقابل

معامله جبراني

معاملات باي بك

معامله آفست

روش‌هاي گوناگون معاملات آفست

يوزانس

روش‌هاي پرداخت در تجارت بين‌الملل

برات

انواع برات از نظر سررسيد

انواع برات از نظر كلي

سفته

تفاوت برات و سفته

حواله‌هاي ارزي

اعتبارات اسنادي

علت پيدايش اعتبارات اسنادي

ابزارهاي اعتبارات اسنادي

اعتبار نامه

انواع اعتبارات اسنادي

محاسن استفاده از اعتبارات اسنادي

مراحل گشايش اعتبار اسنادي

اسناد مورد نياز هنگام گشايش اعتبار اسنادي

اهداف صدور پرفرما

پروفرما

ثبت سفارش كالا

اسنادي كه توسط فروشنده بايد تحويل بانك شود

تقسيم‌بندي اجازه ورود كالا

چگونگي استفاده از آيين نامه اجرايي

كدهاي مربوط به وضعيت ورود

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

مزايا و معايب تجارت متقابل:

مزايا:

برطرف كردن مشكل عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها

بازاريابي محصولات و بدست آوردن بازارهاي جديد

حمايت از صادرات

صرفه‌جويي ارزي

حفظ سطح واردات

معايب:

كندي جريان تجارت

محدوديت در انتخاب منابع

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود
نويسنده :م
تاريخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۵:۴۱:۲۷

پايان نامه كنترل بهينه فيدبك حالت نوعي از آونگ وارون برپايه ي الگوريتم پرندگان و مقايسه آن با روشهاي بهينه

پايان نامه كنترل بهينه فيدبك حالت نوعي از آونگ وارون برپايه ي الگوريتم پرندگان و مقايسه آن با روشهاي بهينه

فرمت فايل : pdf

حجم : 4010

صفحات : 125

گروه : برق ،الكترونيك و مخابرات

توضيحات محصول :

پايان نامه كنترل بهينه  فيدبك حالت نوعي از آونگ وارون برپايه ي الگوريتم پرندگان و مقايسه آن با روشهاي بهينه 


چكيده:

در اين پايان نامه، با در نظر گرفتن چند معيار مهم در طراحي كنترل كننده ها، از قبيل محل قرارگيري قطب هاي حلقه بسته و سرعت پاسخ دهي و بيشينه نيروي كنترلي و ادغام آن ها در قالب يك تابع هدف، مسأله پيدا كردن ماتريس هاي وزني براي كنترل كننده LQR، به صورت يك مسأله بهينه سازي فرمول بندي شده است. سپس با استفاده از الگوريتم ژنتيك و بهينه سازي ازدحام ذرات يا PSO، الگوريتم تكامل تفاضلي، الگوريتم رقابت استعماري مقادير بهينه ماتريس هاي وزني محاسبه شده اند. روش مذكور بر روي سيستم پاندول معكوس دوراني اعمال شده است. نتايج شبيه سازي برتري چشم گير روش بهينه سازي ازدحام ذرات را بر ساير الگوريتم هاي بهينه سازي بيان مي دارد. 

مقدمه: 

كنترل بهينه شامل مجموعه اي از روش ها و ابزارهاي رياضي است كه براي طراحي كنترل كننده هاي سيستم هاي ديناميكي مورد استفاده قرار مي گيرند و در اين روش ها، معياري براي بهينگي در نظر گرفته مي شود، و در طراحي كنترل كننده مورد نظر، اين معيار بهينه مي شود. غالبا معيار بهينگي در ارتباط با عواملي همچون عملكرد، ميزان مصرف انرژي كنترلي، زمان پاسخگويي، و چگونگي حالت نهايي تعريف مي شود. به عنوان مثال، طراحي كنترل كننده اي كه بتواند در كمترين زمان ممكن حالت يك سيستم ديناميكي را به يك حالت مطلوب برساند، مسأله اي است كه مي تواند در قالب يك مسأله كنترل بهينه تعريف شود. 

تنظيم كننده درجه دوخطي يا LQR، رويكردي است كه در طراحي كنترل كننده خطي براي سيستم هاي خطي، به وفور مورد استفاده قرار مي گيرد. كنترل كننده LQR داراي قوام مناسبي است و داراي حداقل حد بهره 6- دسيبل، حداكثر حد بهره نامحدود، و حد فاز 60 درجه است. گزينه هاي تنظيمي مربوط به كنترل كننده LQR شامل ماتريس هاي وزني موجود در تعريف معيار بهينگي است كه تعيين اين ماتريس ها بسته به سليقه طراح است. مقادير اين ماتريس ها به طور مستقيم بر روي كنترل كننده بهينه به دست آمده در روش LQR تاثير دارند. بر روي چگونگي تاثير مقادير ماتريس هاي وزني بر كيفيت كنترل كننده LQR به دست آمده، بحث هاي فراواني انجام شده است كه غالبا با نام اختصاصي ساختار ويژه در حوزه كنترل بهينه مطرح شده است. 

در كنار الگوريتم ها و روش هاي كلاسيك كه براي حل مسأله وزن دهي بهينه و تعيين ساختار ويژه كنترل كننده LQR ارائه شده اند، الگوريتم هاي بهينه سازي هوشمند و روش هاي محاسبات نرم نيز به مرور در حل اين مسأله، مورد استفاده قرار گرفته اند. به عنوان مثال، الگوريتم ژنتيك، تركيب الگوريتم ژنتيك و شبيه سازي تبريد، و الگوريتم مورچه ها براي حل مسأله تخصيص ساختار ويژه مورد استفاده قرار گرفته اند. 

فصل اول 

كليات 

1-1- هدف و اهميت مسأله

در طراحي بسياري از سيستم ها و حل بسياري از مسايل نياز داريم كه از بين مجموعه وسيعي از جواب هاي ممكن يك جواب را به عنوان پاسخ بهينه انتخاب نماييم. اما به علت وسعت زياد مجموعه جواب ها عملاً نمي توان تمام پاسخ ها را آزمود و بايد اين آزمايش را به صورت تصادفي انجام داد. از طرف ديگر اين روند تصادفي بايد به گونه اي انجام شود كه به سمت بهترين جواب همگرا گردد. تئوري كنترل بهينه كوادرتيك خطي به اين علت كه به راحتي قابل پياده سازي در مسائل مهندسي است و مبناي ساير تئوري هاي كنترلي مي باشد، داراي اهميت ويژه است. با اين وجود در مورد خاصي كه تابع هزينه يك تابع كوادرتيك خطي است، پاسخ بهينه به پاسخ رگولاتور كوادرتيك خطي همگرا مي شود. روش LQR به طور گسترده در زمينه هاي مانند كنترل موتورهاي القايي، كنترل ميلنگ خودرو و غيره كاربرد دارد. سيستم مورد بررسي در اين پروژه، نوعي از آونگ وارون مي باشد. 

آونگ وارون به طور وسيع به عنوان يك برنامه كنترلي جهت ارزيابي تئوري هاي كنترل مورد استفاده قرار مي گيرد و يكي از سيستم هاي كلاسيك در ديناميك و كنترل است كه به واسطه خواصي از قبيل غيرخطي بودن و ناپايداري ذاتي به عنوان يكي از مشكل ترين مسايل در مهندسي كنترل شناخته شده و به صورت وسيعي به عنوان يك محك براي تست الگوريتم هاي كنترل متفاوت مانند كنترل كننده هاي كلاسيك PID، شبكه هاي عصبي، كنترل كننده هاي فازي و… به كار مي رود. از اين سيستم شكل هاي مختلفي وجود دارد كه از بين آنها مي توان به ارابه، آونگ و آونگ هاي چرخشي افقط و عمودي اشاره كرد. هريك از اشكال مختلف آونگ وارون مي تواند به صورت آونگ تكي و يا چندگانه وجود داشته باشد. اين سيستم به عنوان يكي از سيستم هاي پايه آزمايشگاه هاي كنترل شناخته مي شود. 

در اين پروژه به طراحي كنترلر LQR براي سيستم مورد نظر مي پردازيم و با استفاده از الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات ماتريس هاي وزني مناسب به منظور طراحي كنترلر LQR مطلوب انتخاب مي نماييم. و آن را با ديگر روش هاي بهينه سازي معمول مقايسه مي نماييم. مسئله اساسي اينست كه بهترين ماتريس هاي وزني را چنان تعيين كنيم كه وضعيت مطلوب سيستم كنترلي را در كمترين زمان ممكن برآورده سازند. در اين پروژه استفاده از روش الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات براي تعيين ماتريس هاي وزني پيشنهاد مي شود و نشان خواهيم داد كه نتايج به دست آمده نيازهاي سيستم كنترلي و مشخصات مطلوب سيستم را برآورده مي سازند و برتري هاي روش مذكور را بر الگوريتم هاي بهينه سازي ديگر بررسي خواهيم كرد.

قيمت محصول : 15000 تومان

دانلود
نويسنده :م
تاريخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۵:۳۰:۵۳
نمونه سوالات تخصصي آزمون استخدامي كمك بهياري و كمك پرستاري سال 1395

نمونه سوالات اختصاصي كمك بهياري و كمك پرستاري آزمون استخدامي سال 1395 با جواب

دانلود نمونه سوالات تخصصي آزمون استخدامي كمك بهياري و كمك پرستاري سال 1395

نمونه سوالات استخدامي علوم پزشكي 1395 نمونه سوالات آزمون كمك بهياري نمونه سوالات آزمون كمك پرستاري سوالات تخصصي با جواب سوالات اختصاصي با پاسخنامه تضمين كيفيت و قبولي كمك بهياري كمك پرستاري استخدامي 1395 آزمون كمك بهياري 95 دانلود رايگان
دسته بندي آزمون هاي استخدامي
فرمت فايل pdf
حجم فايل 2888 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 210

نمونه سوالات تخصصي كمك بهياري و كمك پرستاري آزمون استخدامي علوم پزشكي سال 1395 با جواب كامل كه در چند مرحله توسط تيم پشتيباني صحت سنجي گرديده است جهت موفقيت كامل شما عزيزان ارائه داشته ايم.
و در آخر به اطلاع مشتريان وفادار و عزيز ميرسانيم از آنجايي كه لطف فرموده و به لحاظ كيفي و كمي به محصولات ارائه شده توسط تيم ما و در نهايت مجموعه دست اندركار ما اعتماد و اطمينان كامل داريدلذا از شما خواهشمنديم كه به سايت هاي مشابه فاقد مجوز كه محصولات مشابهي بطور ناقص و بعضا فاقد صحت و سلامت محتوايي از نسخه اصلي به هر طريق ممكن كپي برداري كرده و با محتوايي نامعتبر و اكثرا نامربوط و اشتباه تنها به نيت تامين مالي خودارائه مينمايند هيچگونه اعتمادي نداشته و در نظر داشته باشيد كه شعبع مشابهي نداريم با تشكر فراوان آرزوي موفقيت تمام و كمال برايتان داريم. انشاالله...

دانلود نمونه سوالات تخصصي آزمون استخدامي كمك بهياري و كمك پرستاري سال 1395

نويسنده :م
تاريخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۴۱:۴۸

پايان نامه بررسي رابطه فرهنگ سازماني و ميزان به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شمال خوزستان

پايان نامه بررسي رابطه فرهنگ سازماني و ميزان به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شمال خوزستان

فرمت فايل : pdf

حجم : 118

صفحات : 77

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

پايان نامه بررسي رابطه فرهنگ سازماني و ميزان به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شمال خوزستان

اين پايان نامه با فرمت Word بوده و قابل ويرايش است و همچنين آماده پرينت مي باشد.

1-1- مقدمه

دوران جديد كه به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد، بشر امروز جامعه اي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT )  را تجربه مي كند كه از ويژگيهاي خاص خود برخوردار است. چنين جامعه اي را جامعه اطلاعاتي مي گويند (صرافي زاده، 1383 ، ص 5).

جامعه اطلاعاتي جامعه اي است كه در آن زندگي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي افراد جامعه به فناوري اطلاعات و ارتباطات وابسته است و جامعه اي است كه در آن مردم در محل كار ، منزل و حتي در اماكن تفريحي از اين تكنولوژي حداكثر استفاده را مي¬برند.

 بر خلاف دوران گذشته كه اطلاعات و تكنولوژي در اختيار صاحب نظران فن و صنايع قرار داشت و مشروعيت آن نيز به تاييد و تصديق آنان مرتبط بود در جامعه جديد اطلاعات تكنولوژيستها علماي اجتماعي و مردم معمولي نيز مرتبط با تكنولوژي اطلاعاتي قرار گرفته و بخشي از زندگي روزمره آنان شده است. زيرا اطلاعات و اخبار در گروه نيازهاي اساسي همه مردم قرار گرفته است و توليدات آن استفاده همه جانبه دارد. در حالي كه در دوران گذشته استفاده از تكنولوژي مرتبط با قشر خاصي بود و فراگيري زيادي نداشت (آذرخش، مهراد،1383،ص 25).

ويژگي‌ديگر جامعه اطلاعاتي كالا شدن اطلاعات است، اطلاعات كالا شده و به مدد تكنولوژي هاي جديد ارتباطي در دسترس هر كسي كه طالب آن باشد قرار مي گيرد. در اين گونه جوامع مفاهيم سنتي موجود در زمينه هايي چون اقتصاد، آموزش ، كسب و كار، مديريت و تجارت دچار تحول مي گردد. با گذر از عصر صنعتي و ورود به عصر اطلاعات و به گفته الوين تافلر  (عصر دانايي) نياز روزافزون بشر براي آموزش متفاوت تر با آنچه در گذشته بوده است بيشتر حس مي شود در همين راستا تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات كه به طور فزاينده اي در حال گسترش است مي¬تواند به نحو مطلوبي تمامي امور زندگي را تحت تاثير قرار دهد (احمدي نژاد ، 1379 ، ص 24).

نيروي انساني به عنوان مهمترين منبع اصلي سازمان بااستفاده از اطلاعات، فناوري، مواد، تجهيزات و بودجه و... به توليد كالا و خدمات بپردازد  و در صورتي كه درست عمل كند سازمان نيز از عملكرد خوبي برخوردار خواهد شد.

لذا سازمان از طريق توجه به فرهنگ و شناخت فرهنگ موجود سازمان و تجزيه و تحليل آن و خلق ارزش هاي مناسب در حمايت از فرهنگ مطلوب مي تواند در راستاي به كار گيري مؤثر فناوري اطلاعات

فهرست مطالب                                    

 

فصل اول: كليات تحقيق

1-1 مقدمه :         1

2-1 بيان مسأله      2

3-1 اهميت وضرورت پژوهش:          3

4-1 انگيزه پژوهشگر:         4

5-1 هدف پژوهش: 5

6-1 سوالات پژوهش:          6

7-1 تعاريف نظري وعملياتي متغيرهاي پژوهش  7

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق

1-2مباني نظري پژوهش      9

1-1-2 فرهنگ سازماني       9

2-1-2تعاريف فرهنگ سازماني:         10

3-1-2اهميت فرهنگ سازماني           11

4-1-2 خصوصيات فرهنگ سازماني   11

5-1-2منابع فرهنگ            12

6-1-2شيوه پيدايش فرهنگ   12

7-1-2انواع فرهنگ سازماني 13

8-1-2رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي   14

9-1-2 رابطه فرهنگ و ساختارسازمان 15

10-1-2 فرهنگ سازماني و توسعه      15

11-1-2 نقش فرهنگ سازماني در مديزيت دانش 15

12-1-2  رابطه فناوري و فرهنگ      16

13-1-2 الگوي اساسي براي تبيين وتشريح فرهنگ سازماني           17

2-2 فناوري اطلاعات و ارتباطات       19

1-1-2 تاريخچه فناوري اطلاعات و ارتباطات     19

2-2-2 مفهوم فناوري اطلاعات و ارتباطات:       20

3-2-2 چيستي فناوري         22

4-2-2 تقسيم بندي كشورهاي جهان      23

5-2-2كاربردهاي فناوري اطلاعات:    24

1-5-2-2 پول الكترونيكي2  24

2-5-2-2 تجارت الكترونيكي 2         24

3-5-2-2 دولت الكترونيكي 1           25

4-5-2-2 نشر الكترونيك 2 25

6-2-2 شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات            26

7-2-2 اينترنت     28

3-2  پيشينه پژوهش           28

فصل سوم :روش اجراي تحقيق           31

3-1 مقدمه           32

3-2نوع و روش تحقيق        32

3-3  جامعه آماري 33

4-3-نمونه آماري   33

5-3 روش نمونه گيري        33

6-3 ابزارجمع آوري داده ها  34

فصل چهارم          35

تجزيه و تحليل داده‌ها           35

1-4 مقدمه           36

2-4اطلاعات عمومي          36

3-4 توصيف داده ها           38

4-4   تحليل داده ها 49

1-4-4  سوالات اصلي پژوهش           49

2-4-4   سوالات فرعي پژوهش          51

فصل پنجم           

نتيجه‌گيري و پيشنهادات       66

1-5 بحث و نتيجه گيري      67

1-1-5  تفسير سوال اصلي پژوهش      67

2-1-5 سوالات فرعي پژوهش            68

2-5 نتيجه گيري    71

3-5  محدوديت ها و مشكلات پژوهش  72

4-5  پيشنهادات پژوهش       73

  فهرست منابع      74

قيمت محصول : 14500 تومان

دانلود
نويسنده :م
تاريخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۵:۲۶:۳۹

مقايسه اثر برنامه حركتي اسپارك و تكنيك ها بر مهارت هاي حركتي پسران كم توان ذهني آموزش پذير

مقايسه اثر برنامه حركتي اسپارك و تكنيك ها بر مهارت هاي حركتي پسران كم توان ذهني آموزش پذير

فرمت فايل : doc

حجم : 101

صفحات : 58

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

مقايسه اثر برنامه حركتي اسپارك و تكنيك ها بر مهارت هاي حركتي پسران كم توان ذهني آموزش پذير

 

1 مقدمه

 

مطالعه چگونگي رشد و نمو بدني و عوامل تاثير گذار در آن از نخستين مسائل رشد و تكامل آدمي به شمار مي  رود. در بحث از رشد و تكامل بدني طبعا با توان كنترل اعضاي بدن مواجه خواهيم شد يعني كودك چگونه مي تواند به تدريج اعضاي گوناگون بدنش را تحت كنترل خودش درآورده و آنها را به شكل مطلوب و مورد نيازش حركت دهد و كيفيت حركات اعضايش را كنترل كند.  

 

دوره هاي كودكي، نوجواني و بزرگسالي مانند حلقه هاي زنجير به هم پيوسته اند و هر كدام از اين دوره ها در شكوفايي استعدادها و بروز توانمندي هاي مختلف نقش مهمي ايفا مي كنند، ولي از ميان اين دوره ها، كودكي مهم ترين و حساس ترين دوره است. ( روحاني رانكوهي، سيده مهديه. (1378)" توصيف وضعيت هماهنگي چشم و دست دختران دانش آموز 7 تا 9 ساله شهر رامسر و مقايسه آن با نرم موجود" پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي.) با توجه به حساسيت و اهميتي كه در اين زمينه وجود دارد، لزوم توجه بيش از پيش در شناخت و رفع نيازهاي حركتي كودكان احساس مي شود. بديهي است اگر جريان رشد كودك سير طبيعي خود را طي نكند، تمام مراحل زندگي را تحت الشعاع قرار مي دهد.( نمو و باليدگي بدني ترجمه عباس بهرام. عنوان كامل در بالا)تجارب و يادگيري هاي اوليه زندگي فرد در فرايند يادگيري آتي نقش بسزايي دارند. در واقع تجربيات گذشته نقش اساسي و مهمي را بازي مي كنند. بخش مهمي از اين يادگيري ها را يادگيري هاي حركتي تشكيل مي دهند.(هي وود، كاتلين ام.(1384) "رشد و تكامل حركتي در طول عمر" ترجمه: دكتر مهدي نمازي زاده و دكتر محمد علي اصلانخاني، انتشارات سمت، تهران، چاپ ششم.) نتايج شواهد پژوهشي فروان حاكي از تاثير مثبت فعاليت هاي ورزشي بر مهارت هاي حركتي و برعكس مي باشد. تحقيقات(13)  نشان داد كودكان كم توان ذهني [1] كه در ورزش ها شركت كرده بودند، نمرات مهارت هاي حركتي پايه اي شان بالا بود ولي به سطح عملكرد كودكان سالم نرسيد. بنابراين، تمرينات اضافي، ترجيحا تكاليف ويژه  براي توسعه و بهبود مهارت هاي حركتي پايه اي كودكان كم توان ذهني بايد مورد توجه قرار گيرد(18) . بعلاوه توسعه اين مهارت ها بايد جزء مهمي از برنامه هاي كلاس تربيت بدني تمام مدارس ابتدائي- استثنايي براي افزايش مشاركت هاي ورزشي و فعاليت هاي بدني طولاني مدت براي بهبود توانايي هاي حركتي  و به دنبال آن بهبود سطح زندگي آنها در نظر گرفته شود (6) .

 

 


 

[1]   Intelectully disabled 

2 بيان مساله

 

ناهنجاري هاي ذهني با وجود پيشرفت علم و بهداشت جهاني همچنان يكي از موارد اصلي پيش روي بشر است. بيشترين درصد نا هنجاري هاي ذهني در جهان اختصاص به افراد  كم توان ذهني دارد.  تحقيقات نشان داده است كه اين افراد نه تنها از نظر ذهني با همسالان خود تفاوت دارند بلكه از نظر جسمي نيز در سطوح پايين تري قرار دارند. براي مثال نشان داده شده است كه افراد كم توان ذهني سطوح پاييني را در آزمون هاي استاندارد آمادگي كسب مي كنند، بويژه در اندازه گيري هاي استقامت قلبي – عروقي، تركيب بدني، قدرت و استقامت عضلاني و هماهنگي (8) . همچنين براساس ادبيات پيشينه، اين نكته نشان داده شده است كه كودكان كم توان ذهني اجراي مهارت هاي حركتي پايه اي [1] ضعيف تري نسبت به كودكان سالم دارند(9) . مهارت هاي حركتي پايه تحت عنوان بلوك هاي سازنده براي رشد اكثر مهارتهاي حركتي پيچيده و مهارت هاي ويژه ورزشي ذكر شده اند (6).

 

تحقيقات (13) نشان داد كه كودكان كم توان ذهني در تمامي آيتم هاي مهارت هاي حركتي پايه اي ويژه نسبت به همسالان سالم خود نمرات پايين تري را كسب كرده اند ولي اين ميزان در آيتم هاي مختلف، متفاوت بود. چون اين كودكان از نظر شناختي مشكل دارند،  برخي از تكاليف حركتي ممكن است مشكلات زيادي براي كودكان كم توان ذهني ايجاد كند كه مي تواند به استفاده بيشتر از اطلاعات شناختي كه براي اجراي موفق تكليف ضروري است مربوط شود. انتظار مي رود كه تكاليف حركتي پيچيده نسبت به تكاليف حركتي ساده، ارتباط قويتري با كاركرد شناختي كودكان داشته باشند (17).

 

يافته هاي تحقيقات مختلف اهميت مهارت هاي حركتي پايه را نشان داده اند. شواهد تحقيقي بيان مي كند كه مهارت هاي حركتي پايه به كودكان اجازه مي دهد تا در فضا حركت كنند (22). نسبت به پاسخ به محرك هاي مختلف آگاهي ايجاد مي كند (14). مهارت هايي كه به طور نامناسب در ابتداي كودكي پذيرفته شده اند، ممكن است در عملكرد حركتي سال هاي بعد زندگي اثرات منفي داشته باشد (11). در صورتي كه تسلط يافتن بر اين مهارت ها شرط و لازمه ي موفقيت در فعاليت هاي ويژه ورزشي است (7)، كودكاني كه در الگوهاي اساسي اين مهارت ها ناموفق هستند، نمي توانند شركت موثر و موفقي در فعاليت هاي ورزشي داشته باشند و نياز هاي حركتي زندگي روزمره را تامين كنند. با توجه به اينكه حركت با شناخت و ذهن ارتباط مستقيمي دارد، آن دسته از افرادي كه از نظر شناختي و ذهني مشكل دارند نسبت به افراد سالم توانايي كم تري در اجراي تكاليف حركتي خواهند داشت. رشد مهارت هاي حركتي پايه در كودكان كم توان ذهني اهميت بيشتري دارد زيرا اين مهارت ها رشد شناختي كودكان را تسهيل مي كنند (16) و مشاركت هاي مثبتي در زندگي روزمره اين افراد دارند (20).

 

بنابراين رشد مهارتهاي حركتي پايه در دوران كودكي مي تواند علاوه بر اينكه در همين دوران باعث لذت بردن از فعاليت ها و بازي ها شود در سال هاي بعد زندگي نيز مي تواند سبب توسعه آمادگي گردد كه اين خود مي تواند سبك زندگي فعال را توسعه، خطر هاي سلامتي را كاهش و ظرفيت انجام كار را افزايش دهد تا در آينده نياز براي رفتن به آسايشگاه كاهش يابد (8).

 

همانطور كه مي دانيم ورزش و تربيت بدني يكي از اركان اصلي آموزش مي باشند كه مهارت هاي پايه اي درشت [2] و ظريف[3] را در بر مي گيرند. در مورد افراد با معلوليت هاي مختلف، امروزه نقش ورزش به عنوان يك عامل مهم و تأثير گذار قطعي به نظر مي رسد. اما آنچه نياز به تحقيق و بررسي بيشتر دارد چگونگي اثر گذاري آن و نيز نحوه استفاده بهينه از ورزش در بهترين زمان و مكان و شرايط سني براي هر چه تأثير گذارتر بودن آن است. گروه كم توانان ذهني به عنوان جامعه بزرگي از معلولين كه اتفاقاُ بيشترين اصلاح پذيري را دارند همواره مورد توجه هستند و حال بايد ديد نقش ورزش در بازگشت آنان به روند عادي زندگي چگونه است. در حقيقت آنچه بايد مورد توجه قرار بگيرد، تدوين يك برنامه تربيت بدني منظم و زمان بندي شده و مقرون به صرفه با توجه به سن و شرايط فيزيكي مشخص است تا كودك كم توان ذهني بتواند حداكثر ظرفيت خود را در سن مورد نظر كسب كند.

 

 اگرچه چندين مطالعه مهارت هاي حركتي پايه (9) و اثرات مثبت تمرينات و فعاليت بدني روي سلامتي و بهزيستي (8) افراد كم توان ذهني را مورد بررسي قرار دادند، اطلاعات كمي درباره ي تاثير برنامه هاي ورزشي و ورزش هاي تخصصي از قبيل بسكتبال روي مهارت هاي حركتي پايه اي كودكان كم توان ذهني وجود دارد.

 

به همين خاطر تحقيق حاضر در نظر دارد تا تاثير يك دوره برنامه ي حركتي اسپارك و تكنيك هاي بسكتبال را در بهبود مهارت هاي حركتي پايه اي درشت پسران كم توان ذهني آموزش پذير  سنين 9 الي  13 مدارس استثنايي شهرستان اروميه بررسي و مقايسه كند.

 

 


 

[1] Fundamental motor skills

 

[2]  Gross motor skill

 

[3]  Fine motor skill

قيمت محصول : 45000 تومان

دانلود
نويسنده :م
تاريخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۷:۲۹:۲۹
فايل فلش PAP5044DUO (رام PAP5044) مخصوص فلش تولز

فايل فلش رسمي و فارسي پرستيژيو مدل Prestigio PAP5044DUO مخصوص فلش تولز (اخرين نسخه وبدون مشكل تاريخ و حروف )

دانلود فايل فلش PAP5044DUO (رام PAP5044) مخصوص فلش تولز

فايل فلش PAP5044 فايل PAP5044 فايل فلش فارسي PAP5044 فارسي PAP5044 فايل فلش رسمي PAP5044 فايل فلش فارسي و رسمي PAP5044 رام PAP5044 رام فارسي PAP5044 رام رسمي PAP5044 رام رسمي و فارسي PAP5044 رام لنوو PAP5044 اموزش فلش PAP5044 اموزش فارسي سازي PAP5044 اخرين نسخه PAP5044 اپديت PAP5044 فريمور PAP5044 فريمور فار
دسته بندي پرستيژيو | Prestigio
فرمت فايل rar
حجم فايل 0 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 2
فايل فلش رسمي و فارسي پرستيژيو مدل Prestigio PAP5044DUO
 
مخصوص فلش تولز (اخرين نسخه وبدون مشكل تاريخ و حروف )
 
فول فلش با قابليت آنبريك و حل مشكل لوگو
 
دو رام رسمي مخصوص هر دو نوع برد
 
بدون مشكل خاموشي و هنگ روي ارم
 
100% تست شده و تظميني
 
حاوي اندرويد 4.2.2
فايل فلش PAP5044DUO (رام PAP5044) مخصوص فلش تولز
 
 
 رام 100 درصد رسمي و حاوي اخرين نسخه اندرويد براي اين مدل و فول فارسي است.
 
پس از پرداخت به صورت انلاين لينك مستقيم در دسترستان خواهد بود.
 
Prestigio PAP5044DUO Firmware
Listed: 2015/12/06

Firmware Details

 • Device: Prestigio 
 •    Model:   PAP5044DUO
 • Android: 4.2.2
 •  CPU: MT6589
 • Region: IR
 • Language:IR-EN
 • Status: Official
 • Type: Full firmware image
 • -----------
 • راهنما:بعد از خريد انلاين يه فايل كم حجم فشرده رو دانلود خواهيد كرد.اين فايل كم حجم رو از حالت فشرده خارج كرده يك فايل تكست كه حاوي لينك دانلود اصلي فايل است براي شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
فايل فلش PAP5044 ,فايل PAP5044 ,فايل فلش فارسي PAP5044  ,فارسي PAP5044  ,فايل فلش رسمي PAP5044  ,فايل فلش فارسي و رسمي PAP5044 ,رام PAP5044  ,رام فارسي PAP5044  ,رام رسمي PAP5044 ,رام رسمي و فارسي PAP5044  ,رام لنوو PAP5044  ,اموزش فلش PAP5044  ,اموزش فارسي سازي PAP5044 ,اخرين نسخه PAP5044 ,اپديت PAP5044 ,فريمور PAP5044 ,فريمور فارسي PAP5044  ,فريمور رسمي PAP5044 ,فايل رسمي PAP5044  ,PAP5044   rom,PAP5044   firmware,PAP5044   file flash
, مشكل فلش PAP5044 ,مشكل خاموشي PAP5044  ,خاموشي PAP5044  ,خاموش شدن PAP5044 ,مشكل بعد از فلش PAP5044  ا,رور فلش PAP5044 ,مشكل ارم PAP5044 ,هنگي روي ارم PAP5044  ,مشكل لوگو PAP5044 ,PAP5044   لوگو,PAP5044  nv,فايل فلش PAP5044DUO ,فايل PAP5044DUO ,فايل فلش فارسي PAP5044DUO  ,فارسي PAP5044DUO  ,فايل فلش رسمي PAP5044DUO  ,فايل فلش فارسي و رسمي PAP5044DUO ,رام PAP5044DUO  ,رام فارسي PAP5044DUO  ,رام رسمي PAP5044DUO 
,رام رسمي و فارسي PAP5044DUO  ,رام لنوو PAP5044DUO  ,اموزش فلش PAP5044DUO  ,اموزش فارسي سازي PAP5044DUO ,اخرين نسخه PAP5044DUO ,اپديت PAP5044DUO ,فريمور PAP5044DUO ,فريمور فارسي PAP5044DUO  ,فريمور رسمي PAP5044DUO ,فايل رسمي PAP5044DUO  ,PAP5044DUO   rom,PAP5044DUO   firmware,PAP5044DUO   file flash, مشكل فلش PAP5044DUO ,مشكل خاموشي PAP5044DUO  ,خاموشي PAP5044DUO  ,خاموش شدن PAP5044DUO ,مشكل بعد از فلش PAP5044DUO  ,ارور فلش PAP5044DUO ,مشكل ارم PAP5044DUO ,هنگي روي ارم PAP5044DUO  ,مشكل لوگو PAP5044DUO 
,PAP5044DUO   لوگو,PAP5044DUO  nv,فايل فلش PAP 5044 ,فايل PAP 5044 ,فايل فلش فارسي PAP 5044  ,فارسي PAP 5044  ,فايل فلش رسمي PAP 5044  
,فايل فلش فارسي و رسمي PAP 5044 ,رام PAP 5044  ,رام فارسي PAP 5044  ,رام رسمي PAP 5044 ,رام رسمي و فارسي PAP 5044  ,رام لنوو PAP 5044  ,اموزش فلش PAP 5044  
,اموزش فارسي سازي PAP 5044 ,اخرين نسخه PAP 5044 ,اپديت PAP 5044 ,فريمور PAP 5044 ,فريمور فارسي PAP 5044  ,فريمور رسمي PAP 5044 ,فايل رسمي PAP 5044  
,PAP 5044   rom,PAP 5044   firmware,PAP 5044   file flash, مشكل فلش PAP 5044 ,مشكل خاموشي PAP 5044  ,خاموشي PAP 5044  ,خاموش شدن PAP 5044 ,مشكل بعد از فلش PAP 5044  ,ارور فلش PAP 5044,مشكل ارم PAP 5044 ,هنگي روي ارم PAP 5044  ,مشكل لوگو PAP 5044 ,PAP 5044   لوگو,PAP 5044  nv,فايل فلش PAP 5044 DUO 
,فايل PAP 5044 DUO ,فايل فلش فارسي PAP 5044 DUO  ,فارسي PAP 5044 DUO  ,فايل فلش رسمي PAP 5044 DUO  ,فايل فلش فارسي و رسمي PAP 5044 DUO 
,رام PAP 5044 DUO  ,رام فارسي PAP 5044 DUO  ,رام رسمي PAP 5044 DUO ,رام رسمي و فارسي PAP 5044 DUO  ,رام لنوو PAP 5044 DUO  ,اموزش فلش PAP 5044 DUO  ,اموزش فارسي سازي PAP 5044 DUO ,اخرين نسخه PAP 5044 DUO ,اپديت PAP 5044 DUO ,فريمور PAP 5044 DUO ,فريمور فارسي PAP 5044 DUO  ,فريمور رسمي PAP 5044 DUO ,فايل رسمي PAP 5044 DUO  ,PAP 5044 DUO   rom,PAP 5044 DUO   firmware,PAP 5044 DUO   file flash, مشكل فلش PAP 5044 DUO 
,مشكل خاموشي PAP 5044 DUO  ,خاموشي PAP 5044 DUO  ,خاموش شدن PAP 5044 DUO ,مشكل بعد از فلش PAP 5044 DUO  ,ارور فلش PAP 5044 DUO 
,مشكل ارم PAP 5044 DUO ,هنگي روي ارم PAP 5044 DUO  ,مشكل لوگو PAP 5044 DUO ,PAP 5044 DUO   لوگو,PAP 5044 DUO  nv,فايل فلش PAP 5044DUO 
,فايل PAP 5044DUO ,فايل فلش فارسي PAP 5044DUO  ,فارسي PAP 5044DUO  ,فايل فلش رسمي PAP 5044DUO  ,فايل فلش فارسي و رسمي PAP 5044DUO 
,رام PAP 5044DUO  ,رام فارسي PAP 5044DUO  ,رام رسمي PAP 5044DUO ,رام رسمي و فارسي PAP 5044DUO  ,رام لنوو PAP 5044DUO  ,اموزش فلش PAP 5044DUO  
,اموزش فارسي سازي PAP 5044DUO ,اخرين نسخه PAP 5044DUO ,اپديت PAP 5044DUO ,فريمور PAP 5044DUO ,فريمور فارسي PAP 5044DUO  ,فريمور رسمي PAP 5044DUO ,فايل رسمي PAP 5044DUO  ,PAP 5044DUO   rom,PAP 5044DUO   firmware,PAP 5044DUO   file flash ,مشكل فلش PAP 5044DUO ,مشكل خاموشي PAP 5044DUO  ,خاموشي PAP 5044DUO  ,خاموش شدن PAP 5044DUO ,مشكل بعد از فلش PAP 5044DUO  ,ارور فلش PAP 5044DUO ,مشكل ارم PAP 5044DUO 
,هنگي روي ارم PAP 5044DUO  ,مشكل لوگو PAP 5044DUO ,PAP 5044DUO   لوگو,PAP 5044DUO  nv,فايل فلش PAP5044 DUO ,فايل PAP5044 DUO 
,فايل فلش فارسي PAP5044 DUO  ,فارسي PAP5044 DUO  ,فايل فلش رسمي PAP5044 DUO  ,فايل فلش فارسي و رسمي PAP5044 DUO ,رام PAP5044 DUO  ,رام فارسي PAP5044 DUO  ,رام رسمي PAP5044 DUO ,رام رسمي و فارسي PAP5044 DUO  ,رام لنوو PAP5044 DUO  ,اموزش فلش PAP5044 DUO  ,اموزش فارسي سازي PAP5044 DUO ,اخرين نسخه PAP5044 DUO ,اپديت PAP5044 DUO ,فريمور PAP5044 DUO ,فريمور فارسي PAP5044 DUO  ,فريمور رسمي PAP5044 DUO ,فايل رسمي PAP5044 DUO  ,PAP5044 DUO   rom,PAP5044 DUO   firmware,PAP5044 DUO   file flash, مشكل فلش PAP5044 DUO ,مشكل خاموشي PAP5044 DUO  ,خاموشي PAP5044 DUO  ,خاموش شدن PAP5044 DUO ,مشكل بعد از فلش PAP5044 DUO  ,ارور فلش PAP5044 DUO ,مشكل ارم PAP5044 DUO ,هنگي روي ارم PAP5044 DUO  
,مشكل لوگو PAP5044 DUO ,PAP5044 DUO   لوگو,PAP5044 DUO  nv,Prestigio PAP5044DUO

 

دانلود فايل فلش PAP5044DUO (رام PAP5044) مخصوص فلش تولز

نويسنده :م
تاريخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۲۰:۴۰

تحقيق ياخته، ميكرومورفولوژي،ساختمان و عملكرد سلول

تحقيق ياخته، ميكرومورفولوژي،ساختمان و عملكرد سلول

فرمت فايل : doc

حجم : 2017

صفحات : 108

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

ياخته، ميكرومورفولوژي،ساختمان و عملكرد سلول

 

فصل اول :

روشهاي بيوشيمي مطالعه سلول

سيتوشيمي
با كمك روشهاي سيتوشيمي مي توان ساختمانهاي شيميايي اجزاء سلول را در وضعيت طبيعي ( In Situ ) آن شناخت دو راه را براي اين منظور وجود دارد :
1) استفاده از مواد شيميايي كه در اثر تماس با مواد ديگر درون سلول واكنشي ظاهر سازند كه به كمك ميكروسكوپ الكتروني قابل رؤيت است .
...
فصل دوم :

ميكرومورفولوژي سلول

در اين قسمت به مطالعه ساختمان كلي و ميكروسكوپي ياخته هاي تغيير نيافته مي پردازيم مطالعه ساختمان شكلهاي تغيير يافته سلول بعداً مورد بحث قرار مي گيرد .
...
فصل سوم :

سلول و عمل آن

هر يك از 100 تريليون يا بيشتر سلول موجود در بدن انسان يك ساختمان زنده است كه مي تواند بطوري نهايت زنده بماند و در بيشتر موارد مي تواند حتي خود را تكثير كند به شرطي كه مايعات اطراف آن محتواي مواد غذايي مناسب باشند براي درك بهتر عمل اندامكها و ساير تشكيلات بدن ضروري است كه ابتدا سازمان پايه سلول و اعمال قسمتهاي تشكيل دهنده آن درك شوند .
...
فصل چهارم :

اسكـلت سلـولي THE CXTOSKLETON

ضيبريليهاي سيتوپلاسمي و ميكروتوبولها :
(CYTOPLASMIC FIBRILS AND MICROTUBULES )
ساختمان داخلي سيتوپلاسما و همراه آن سلول تا حد زيادي به وسيله رشته هاي پروتئيني مشخص مي گردد كه به طور خلاصه بعنوان اسكلت سلولي معرفي مي گردند از اين رشته هاي پروتئيني تا كنون سه گروه تشخيص داده شده اند .
...
فصل پنجم :

هستـه

بخش عمده اي از ماده ژنتيكي سلولهاي يوكاريوتي در مجموعه سازمان يافته اي بنام هسته جاي دارد در كليه سلولهاي يوكاريوتي (انساني ، جانوري ،گياهي ) هسته داراي كوشش مشخصي است كه به دليل قدرت پراش نوري زيادي كه دارد از سالها قبل به راحتي به وسيله ميكروسكوپهاي نوري شناخته شده است هسته سلولهاي يوكاريوتي با مجموعه اي از ويژگي هاي ساختماني ، فرا ساختماني ، محل ، تعداد و نقش هاي زيستي مهمي كه دارد شناخته مي شود.
...
فصل ششم :
روشهاي بيوشيمي مطالعه سلول
يك سلول باكتري نطير اشير شيا كلي به راحتي در محلول آبكي واجد گلوگز و تعدادي يونهاي غير آلي كشت داده مي شود توده سلولي كه د ررچنين محيطي حدود هر شصت دقيقه يك بار تقسيم و مضاعف مي گردد اين زمان با افزودن باز هاي پورين و پريميدين كه مولكولها پيش از اسيدهاي نوكلئيك اند به بيست دقيقه كاهش مي يابد
...

قيمت محصول : 9000 تومان

دانلود
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ]